Załatwianie spraw w urzędzie

UWAGA!

Funkcjonowanie Urzędu Miasta Torunia od 3 listopada 2020 r.:

>>> Przejdź do informacji na ten temat

  


Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Miasta Torunia podania, wniosku lub z urzędu.

Podania i wnioski mogą być wnoszone w różny sposób, m.in.: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą faksu, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej, a także ustnie do protokołu.

Sprawy w Urzędzie Miasta Torunia są załatwiane za pośrednictwem poszczególnych wydziałów i biur, tzw. komórek organizacyjnych urzędu. Każda z komórek zajmuje się prowadzeniem określonej grupy spraw.


Karty Informacyjne Mieszkańca

Przed złożeniem podania warto zapoznać się z informacjami zwartymi na Kartach Informacyjnych Mieszkańca, publikowanych na stronach serwisu Urzędu Miasta Torunia. Na kartach zamieszczone są szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania poszczególnych spraw, m.in.: podstawy prawne, wymagane dokumenty, terminy, opłaty, kontakt z właściwą komórką urzędu miasta. Jako załączniki do kart informacyjnych dostępne są też do pobrania i wydruku formularze, które umożliwiają złożenie podania czy wniosku.

Obecnie w bazie znajdują się karty informacyjne dla około 250 różnych rodzajów spraw.


Elektroniczne załatwianie spraw

Za pomocą systemów internetowych, takich jak: elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP2), elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy systemu kierowca.pl można składać podania i wnioski w kilkudziesięciu rodzajach spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Torunia.

Chcesz załatwić swoja sprawę elektronicznie?


Umów się na wizytę w celu załatwienia sprawy