Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny UMT reguluje sprawy związane z:

  • strukurą organizacyjną urzędu
  • zadaniami wspólnymi jednostek organizacyjnych urzędu, ich kierowników oraz pracowników
  • podstawowymi zadaniami jednostek organizacyjnych urzędu
  • zasadami opracowywania aktów prawnych prezydenta
  • zasadami podpisywania pism i aktów prawnych
  • prowadzeniem kontroli wewnętrznej
  • zasadami planowania pracy
  • Regulamin zawiera także schemat organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, wykaz jednostek organizacyjnych Gminy.

Obecnie obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia został przyjęty Zarządzeniem nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.10.2013 r. Dokumentowi towarzyszy szereg zarządzeń szczegółowych, w których sprecyzowane są zapisy dotyczące działania poszczególnych wydziałów i biur UMT.

>>> Szczegóły można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.