Dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Torunia - mogą skorzystać z pomocy osób znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miasta Torunia zamiar skorzystania z tłumacza.
  • Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

  • pocztą elektroniczną: wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: umt@um.torun.pl

  • SMS-em: wysłać SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod nr telefonu komórkowego: 662 071595

  • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie: zadzwonić i umówić się na wizytę pod nr telefonu: 56 611 87 22