Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych Prezydenta Torunia są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W internecie zamieszczane są ogłoszenia o zamówieniach realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówien publicznych, a także o wartości poniżej progu ustawowego.

Dostępne bazy z aktualnymi informacjami o zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Torunia: