Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 257

Strony

Symbol Procedura
WEiR 1.27 Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie
WEiR 1.28 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub zgodnego z wzorem określonym w konwencji
WEiR 1.29 Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
WEiR 1.3 Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie pozwolenia
WEiR 1.30 Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
WEiR 1.31 Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
WEiR 1.32 Rejestracja nowego samochodu
WEiR 1.33 Rejestracja samochodu z zagranicy
WEiR 1.34 Przerejestrowanie pojazdu
WEiR 1.35 Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
WEiR 1.36 Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)
WEiR 1.37 Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)
WEiR 1.38 Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
WEiR 1.39 Zgłoszenie zbycia pojazdu
WEiR 1.4 Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym
WEiR 1.40 Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody
WEiR 1.41 Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
WEiR 1.42 Pojazd - montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, montaż haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI - zawiadomienie o dokonaniu montażu
WEiR 1.43 Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu
WEiR 1.44 Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
WEiR 1.45 Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badań technicznych
WEiR 1.46 Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
WEiR 1.47 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
WEiR 1.48 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku utraty
WEiR 1.48a Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku zniszczenia