Informacja dla osób niedosłyszących

e-URZĄD JAK KORZYSTAĆ

Karty Informacyjne Mieszkańca umożliwiają zapoznanie się ze sposobem załatwiania poszczególnych spraw. Zawierają dane na temat:

  • podstaw prawnych dotyczących sprawy
  • dokumentów, które należy złożyć w celu rozpoczęcia załatwiania sprawy
  • wymaganych opłat
  • terminów, w jakich urząd musi rozpatrzyć wniosek
  • sposobu ew. odwołania się od decyzji
  • miejsca (wydziału / biura urzędu miasta), w którym załatwia się sprawę

Do Kart Informacyjnych Mieszkańca są dołączone formularze, które można pobrać, wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać i złożyć w urzędzie.

Dla niektórych spraw są też dostępne formularze elektroniczne na platformie ePUAP2. Aby z nich skorzystać należy dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym na platformie ePUAP2.


Zanim zaczniesz załatwiać swoją sprawę w Urzędzie Miasta Torunia zapoznaj się z informacjami zawartymi na właściwej Karcie. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zadzwoń do wydziału zajmującego się wybraną sprawą - numery telefonów znajdziesz na Karcie.


>>> TU przejdziesz do listy Kart Informacyjnych Mieszkańca