Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 261

Strony

Symbol Procedura
BKiP 17.1 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników UMT - wydanie
BKiP 17.2 Świadectwo pracy - wydanie
BM 22.1 Odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób objętych prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym
BMKZ 21.1 Nadzór konserwatorski
BMKZ 21.2 Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych
BMKZ 21.3 Prowadzenie kartoteki ewidencji zabytków oraz dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej
BMKZ 21.4 Lustracje terenowe zabytków
BMKZ 21.5 Prowadzenie realizacji konserwatorskich
BMKZ 21.6 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasta Toruń
BOU 5.1 Udostępnienie informacji z zasobu aktowego Archiwum Zakładowego Urzędu
BOU 5.2 Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
BOU 5.3 Wydawanie kserokopii dokumentów osobowow-płacowych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) dla zlikwidowanych jednostek podległych UMT
BR 24.1 Wniosek - informacja dla notariusza - rewitalizacja
BRM 17.1 Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
BTCM 19.1 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.2 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Żeglarska w celu zorganizowania stoisk handlowych z pamiątkami
BTCM 19.3 Dofinansowanie nakładów na zagospodarowanie podwórek na terenie Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach programu „Moje Podwórko”
BTCM 19.4 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.5 Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.6 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski w celu zorganizowania stoisk handlowych z kwiatami
BTCM 19.7 Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną na rzecz społeczności lokalnej Zespołu
MRzK 18.1 Sprawy konsumenckie
RKS Świadectwo pracy - wydanie
USC 4.1 Rejestracja urodzeń
USC 4.10 Przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie