Miasto

Wybory do rad okręgów 2016

Wybory do rad okręgów 2016

Od 3 do 28 listopada 2016 r. potrwają wybory do toruńskich rad okręgów. Zgłoszenia oraz listy poparcia należy dostarczyć minimum 7 dni przed datą wyborów w danym okręgu.

Urząd przez Internet

Człowiek z laptopem

Załóż konto na platformie ePUAP, uzyskaj profil zaufany i załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet

Wybory parlamentarne 2015

Wybory parlamentarne 2015

Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu 2015.

Referendum 2015

Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Wybory Prezydenta RP 2015

Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Wybory samorządowe 2014

Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Transmisje z sesji Rady Miasta Torunia

Transmisje z sesji Rady Miasta Torunia

Transmisje "na żywo" z obrad Rady Miasta Torunia są dostępne w dniach odbywania się sesji (plan sesji sprawdzisz na stronach BIP). Pod oknem playera można znaleźć wykaz sesji, które były już transmitowane i są teraz dostępne w wersji "na żądanie" (pierwsza transmisja odbyła się 19 grudnia 2013 r.).

Przewodniczący Rady Miasta Torunia

Marcin Czyżniewski - Przewodniczący Rady Miasta Torunia VII kadencji (2014-2018). Urodził się 13 sierpnia 1973 roku w Toruniu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, a następnie studia na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W roku 2003 uzyskał doktorat, a w 2013 habilitację w zakresie nauk o polityce.

Rada Miasta Torunia

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy (z wyjątkiem referendum). Kadencja rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru. Radni VII kadencji samorządu zostali wybrani 16 listopada 2014 r. Zaświadczenia o wyborze otrzymali 24 listopada, a ślubowanie złożyli podczas pierwszej sesji - 27 listopada 2014 r.