Rada Miasta Torunia

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy (z wyjątkiem referendum). Kadencja rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru. Radni VII kadencji samorządu zostali wybrani 16 listopada 2014 r. Zaświadczenia o wyborze otrzymali 24 listopada, a ślubowanie złożyli podczas pierwszej sesji - 27 listopada 2014 r.

Radni Rady Miasta Torunia, VII kadencja, 2014-2018:

 1. Jarosław Beszczyński - Radny Miasta Torunia
 2. Maciej Cichowicz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia
 3. Marcin Czyżniewski - Przewodniczący Rady Miasta Torunia
 4. Marian Frąckiewicz - Radny Miasta Torunia
 5. Jakub Gołębiewski  - Radny Miasta Torunia
 6. Paweł Gulewski - Radny Miasta Torunia
 7. Michał Jakubaszek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia
 8. Bartłomiej Jóźwiak - Radny Miasta Torunia
 9. Wojciech Klabun - Radny Miasta Torunia
 10. Sylwia Kowalska - Radna Miasta Torunia
 11. Jacek Kowalski - Radny Miasta Torunia
 12. Barbara Królikowska-Ziemkiewicz - Radna Miasta Torunia
 13. Sławomir Kruszkowski - Radny Miasta Torunia
 14. Maciej Krużewski - Radny Miasta Torunia
 15. Magdalena Olszta-Bloch - Radna Miasta Torunia
 16. Michał Rzymyszkiewicz - Radny Miasta Torunia
 17. Ludwik Szuba - Radny Miasta Torunia
 18. Dagmara Tuszyńska - Radna Miasta Torunia
 19. Witold Waczyński - Radny Miasta Torunia
 20. Łukasz Walkusz - Wiceprzewidniczący Rady Miasta Torunia
 21. Paweł Wiśniewski - Radny Miasta Torunia
 22. Karol Wojtasik - Radny Miasta Torunia
 23. Danuta Zając - Radna Miasta Torunia
 24. Jan Ząbik - Radny Miasta Torunia
 25. Krystyna Żejmo-Wysocka - Radna Miasta Torunia   

>>> Więcej informacji na temat toruńskich radnych najdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej