Lista spraw

Znaleziono: 266

Strony

Symbol Procedura
BKP 17.1 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników UMT - wydanie
BKP 17.2 Świadectwo pracy - wydanie
BMKZ 21.1 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń
BMKZ 21.2 Nadzór konserwatorski
BMKZ 21.3 Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych
BMKZ 21.4 Prowadzenie kartoteki ewidencji zabytków oraz dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej
BMKZ 21.5 Lustracje terenowe zabytków
BMKZ 21.6 Prowadzenie realizacji konserwatorskich
BOM 36.1 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach
BOM 36.2 Postępowania w zakresie dotyczącym zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich
BOM 36.3 Usuwanie drzew oraz krzewów - wydawanie zezwolenia
BOM 36.4 Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa - wydanie zaświadczenia
BOM 36.5 Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę
BOM 36.6 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
BOU 5.1 Udostępnienie informacji z zasobu aktowego Archiwum Zakładowego Urzędu
BOU 5.2 Wydawanie kserokopii dokumentów osobowow-płacowych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) dla zlikwidowanych jednostek podległych UMT
BOU 5.3 Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
BR 24.1 Dofinansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania podwórek zlokalizowanych na Bydgoskim Przedmieściu, Podgórzu i Starym Mieście w ramach Programu „Moje Podwórko”
BR 24.2 Wniosek - informacja dla notariusza - rewitalizacja
BRM 37.1 Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
BTCM 19.1 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski w celu zorganizowania stoisk handlowych z kwiatami
BTCM 19.2 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.3 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.4 Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych (wykaz ulic w treści Karty Mieszkańca)
BTCM 19.5 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu zorganizowania stoisk handlowych z pamiątkami (wykaz ulic w treści KM)