Informacja dla osób niedosłyszących

Załatw sprawę elektronicznie

Za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) można składać podania i wnioski w kilkudziesięciu sprawach. 

ePUAP, logo

Lista spraw wraz z odsyłaczami do formularzy na ePUAP:


Za pomocą elektronicznej platformy Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej można załatwiać sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Lista dostępnych spraw w serwisie CEIDG:


Za pomocą elektronicznej platformy można także sprawdzić stan realizacji sprawy dla procedury wydania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.