torun.pl

ISO 9001-2008 w UMT

Urząd Miasta Torunia posiada certyfikat systemu jakości potwierdzający wypełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008.

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny UMT reguluje sprawy związane z:

Regulamin pracy

Obowiązujący obecnie Regulamin Pracy w Urzędzie Miasta Torunia został ustanowiony zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 76/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Torunia.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych Prezydenta Torunia są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W internecie zamieszczane są ogłoszenia o zamówieniach realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówien publicznych, a także o wartości poniżej progu ustawowego.

Sekretarz miasta

Jacek Mularz

Sekretarz Miasta Torunia

Strony