Informacja dla osób niedosłyszących

Pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym

Pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, we współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami  pozarządowymi, realizuje "Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno-zimowym 2016/2017".

Akcja jest prowadzona od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

W serwisie miejskim można znaleźć informacje na temat zakresu pomocy, jaka udzielana jest w ramach akcji, a także wykazy miejsc, w których poszczególne rodzaje wsparcia sa udzielane. Publikujemy także listę instytucji biorących udział w akcji. Aktualna informacja jest publikowana zawsze przed rozpoczęciem sezonu zimowego i pozostaje na stronie do kolejnego sezonu.

Czytaj na dalszych stronach:


Koordynator programu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń


Pracownik socjalny ds. bezdomności:

  • ul. Skłodowskiej-Curie 82-84 (budynek noclegowni)
  • tel.: 517 583 507

Telefon zaufania:

  • 56 622 00 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 17-21)

Główny realizator programu:

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  • ul. Skłodowskiej-Curie 82-84
  • tel.: 56 623 33 36 (całodobowy)