Informacja dla osób niedosłyszących

Urząd od podszewki

10 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu odwiedziło 26 kwietnia 2017 r.Wydział Spraw Administracyjnych w ramach lekcji wychowania obywatelskiego w projekcie „Urząd od podszewki”.

Młodzież wraz z opiekunami zapoznała się z procedurą ubiegania się o wydanie dowodu osobistego, wzorami wymaganych dokumentów i fotografii, uczyła się wypełniania wniosków, a przy okienku sprawdziła czy posiadane przez nich dowody osobiste są nadal ważne. Doskonale wiedzą też, że nie można zatrzymywać cudzego dowodu ani nim się posługiwać oraz jak postępować w razie jego utraty.

Wykazali się też dużą wiedzą praktyczną o dopełnianiu obowiązku meldunkowego, trafnie wybierając i interpretując stosowne druki meldunkowe. Zabrali je ze sobą i wykorzystają na kolejnych  zajęciach w szkole.

Chłopców interesowała też kwalifikacja wojskowa oraz zakres współpracy urzędu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Wśród wielu zadanych pytań uwagę zwracała  troska, na jaką pomoc i ułatwienia mogą liczyć ze strony urzędu osoby niepełnosprawne (niewidzące, niemówiące, niemogące złożyć podpisu), starsze, leżące w szpitalu; jak zorganizowana jest dla nich pomoc, czy mogą być obsługiwani poza kolejnością?

Młodzież była bardzo zainteresowana nowinkami technicznymi, a zwłaszcza możliwością załatwiania spraw urzędowych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (zapoznaliśmy z profilem zaufanym), internetu (e-mail),  telefonów komórkowych (znali system smsowy o odbiorze dowodu osobistego). Aplauz zyskały zapowiedzi dalszych udogodnień.

Uczniowie obserwowali również pracę urzędników na stanowiskach, zadawali pytania, dzielili się uwagami, spontanicznie wcielali się w rolę interesantów, którzy samodzielnie poszukują w urzędzie informacji potrzebnych do załatwienia swojej sprawy.