Informacja dla osób niedosłyszących

Toruńska oświata na sesji

Toruńska oświata na sesji

Najbliższa sesja Rady Miasta Torunia, 23 marca 2017 r. zdominowana będzie przez uchwały oświatowe. Zarówno Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty jak i związki zawodowe wydały pozytywną opinię uchwałom dotyczącym koncepcji toruńskiej oświaty.  

- Zależy nam na tym, aby przede wszystkim utrzymać wysoki poziom toruńskiej oświaty, żeby budynki oświatowe nadal tętniły życiem i były przeznaczone wyłącznie na cele oświatowe, nie będziemy likwidować żadnej ze szkół, a przede wszystkim priorytetem jest dla nas utrzymanie i zachowanie jak największej liczby miejsc pracy dla nauczycielipodkreślał zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. - Można powiedzieć, że najbliższa sesja Rady Miasta Torunia będzie zdominowana przez projekty związane z oświatą.

Koncepcja toruńskiej oświaty w postaci dwóch uchwał intencyjnych została przedstawiona radnym podczas sesji, 23 lutego 2017 r. Projekty zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę Miasta Torunia. Następnie propozycje zmian zostały przesłane do zaopiniowania Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty a także reprezentatywnym związkom zawodowym. To uchwały normatywne dotyczące dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego i kolejna uchwała dotycząca sieci szkół podstawowych i gimnazjów.

- Zarówno Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty jak i związki zawodowe wydały opinię pozytywnąmówił zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. - Zgodnie z uchwałą obowiązkowo musieliśmy otrzymać pozytywną opinię kuratora oświaty. Opinie związków zawodowych nie musiały być opiniami wiążącymi, ale ciszy nas, że związku zawodowe wydały opinię pozytywną.

Po uzyskaniu opinii, Rada Miasta Torunia w terminie do 31 marca 2017 r. podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres przejściowy od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019.

Podczas sesji przedstawione zostaną również uchwały dotyczące określenia kryteriów: w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania oraz na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury i Domu Harcerza. Będzie też uchwała ws. wniosków składanych do przedszkoli.

- Jeśli chodzi o uchwały dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w stosunku do poprzedniej uchwały nie mamy zmian w kryteriach. Przyjmujemy w konsultacjach z dyrektorami, że kryteria pozostawiamy takie same, ponieważ bardzo się one sprawdziły. Są one czytelne, sprawnie przebiegał nabór, a następnie organizacja nowego roku szkolnego. Z jednym wyjątkiem: kryterium ostatnie i przedostatnie zamieniamy miejscami tak, że więcej punktów będzie za kryterium związane z uczęszczaniem rodzeństwa do najbliższej szkoły czy żłobka, oczywiście w stosunku do tego przedszkola czy żłobka, do którego rodzic będzie chciał zapisać dziecko. Należy tez podkreślić, że uchwały, które będą wywołane związane z rekrutacją wynikają z nowego prawa oświatowego – mówiła dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia Anna Łukaszewska.


Materiały do pobrania:

Projekty uchwał na najbliższą sesję