Informacja dla osób niedosłyszących

Szkoła Podstawowa nr 32 świętuje

Szkoła Podstawowa nr 32

W czwartek 5 maja 2016 r. o godz. 9.00 rozpoczną się obchody 20. rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 32 zaszczytnego imienia Armii Krajowej. Cześć oficjalna będzie okazją do przybliżenia roli patrona i uhonorowania gości - kombatantów żołnierzy Armii Krajowej. Po niej odbędzie się piknik militarny przygotowany we współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. J. Bema w Toruniu.

Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu rozpoczęła swą działalność 9 lutego 1992 r. 4 maja 1996 r. placówka otrzymała sztandar i zaszczytne imię Armii Krajowej, stając się miejscem, w którym kultywowane są tradycje patriotyczne i wojskowe oraz miejscem spotkań z kombatantami - żołnierzami AK. Z okazji nadania imienia, Zarząd Torunia ufundował pamiątkową tablicę ze słowami Zbigniewa Kabaty: ,,Wichrem chwały w historię popłyniesz, Armio Krajowa". Tablicę odsłoniła prof. Elżbieta Zawacka, legendarna cichociemna, Honorowa Obywatelka Torunia, która pełniła patronat nad placówką.

Wybór patrona i pielęgnowanie jego ideałów zobowiązuje do postaw i zachowań opartych na miłości do ojczyzny i odpowiedzialności za nią oraz stanowi powód do dumy dla całej społeczności szkolnej. Ideały te pielęgnowane są m.in. poprzez organizację obchodów Tygodnia Patrona, coroczną wycieczkę klas VI do Muzeum Powstania Warszawskiego, obecność kombatantów-żołnierzy Armii Krajowej na uroczystościach szkolnych, udział pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych i wojskowych oraz udział w uroczystościach szkolnych na zaproszenie szkół noszących imię Armii Krajowej.

W ciągu ponad 20 lat swojej działalności szkoła zawsze była wysoko oceniana. Na toruńskim rynku oświatowym wyróżnia się poziomem nauczania potwierdzonym wynikami sprawdzianów zewnętrznych oraz licznymi nagrodami i stypendiami Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów. Jest to placówka sprawnie zarządzana, życzliwa dzieciom i rodzicom, a nauczycielom dająca szanse rozwoju zawodowego.