Informacja dla osób niedosłyszących

Środki na rehabilitację społeczną i zawodową

Rada Miasta podczas 36. sesji zajmie się uchwałą przeznaczającą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podczas 36. sesji Rady Miasta, która odbędzie się 23 marca br., radni pochylą się nad uchwałą określającą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. w kwocie 4 344 619 zł. Większa część tej kwoty - 3 244 619 zł przeznaczona zostanie na rehabilitację społeczną, a 1 100 000 zł na rehabilitację zawodową. Podział tych środków należy do kompetencji Rady Miasta Torunia.

- Cieszę się, że nastąpił ponad dwuprocentowy wzrost środków na ten cel. Wszelkie działania w tym kierunku są bardzo potrzebne i oczekiwane przez osoby niepełnosprawne. W uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie podzieliliśmy te środki na rehabilitację zawodową i społeczną. Dwie trzecie środków przeznaczyliśmy na rehabilitację społeczną, m.in. na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, dopłatę do zaopatrzenia w środki ortopedyczne – wyjaśnił zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.Przyjęcie tej uchwały będzie miało wpływ na poprawę sytuacji społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej osób niepełnosprawnych. W jej ramach zostały także opracowane zasady przyznawania dofinansowania na rehabilitację społeczną. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON uzależniona będzie od wysokości faktycznego dochodu osoby niepełnosprawnej, posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz stwierdzonych ograniczeń wynikających z naruszonej sprawności organizmu. Ustalone kwoty dofinansowania pozostaną w zgodności z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) oraz wszelkich innych aktów wykonawczych, w tym m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015r. Poz. 926). Proponowane zasady uwzględniają również preferencje PFRON dotyczące zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych wykazujących aktywność zawodową tj. pozostających w zatrudnieniu lub zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące zatrudnienia.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków finansowych na ich realizację przeznaczanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.:

Rehabilitacja zawodowa  - 1 100 000 zł, w tym:

 • zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych - 630 000 zł; 
 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 360 000 zł;
 • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób  niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 20 000 zł;
 • zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 80 000 zł;    
 • zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu - 10 000 zł.      

Rehabilitacja społeczna - 3 244 619 zł, w tym: 

 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 1 999 500 zł;
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 200 000 zł;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 842 119 zł;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 200 000 zł;
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - 3 000 zł.Najczęściej czytane

 1. 25-lecie diecezji toruńskiej

  W sobotę, 25 marca 2017 r. w katedrze św. Janów w Toruniu odbędą się uroczystości z okazji 25-lecia...

  Czytaj więcej o 25-lecie diecezji toruńskiej
 2. Przy śniadaniu o biznesie

  Podczas Śniadania Biznesowego z Prezydentem Miasta Torunia oraz przedstawicielami urzędu miasta...

  Czytaj więcej o Przy śniadaniu o biznesie
 3. HCV i youtuberzy

  HCV i youtuberzy

  25 marca 2017 r. w Centrum Handlowym Atrium Copernicus w godz. 12:00 - 16:00 odbędzie się spotkanie...

  Czytaj więcej o HCV i youtuberzy
 4. Sukces Balu Marszałkowskiego

  Blisko 200 000 zł – taką kwotę zebrano podczas VII Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. Pieniądze te...

  Czytaj więcej o Sukces Balu Marszałkowskiego
 5. Rekrutacja do szkół i placówek 2017/2018

  Rekrutacja do szkół i placówek 2017/2018

  12 kwietnia 2017 r. rusza rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. Dzieci w obwodzie szkoły...

  Czytaj więcej o Rekrutacja do szkół i placówek 2017/2018
 6. Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018

  Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018

  Od 19 kwietnia do 10 maja 2017 r. potrwa rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów...

  Czytaj więcej o Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018
 7. Toruń wspiera zabytki

  Toruń wspiera zabytki

  Miasto przeznaczy ponad milion złotych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty...

  Czytaj więcej o Toruń wspiera zabytki
 8. ZUS dla biznesu

  Dostępne jest kolejne – marcowe wydanie magazynu „ZUS dla Biznesu”. W nim informacje dotyczące m.in....

  Czytaj więcej o ZUS dla biznesu
 9. Wiosenna Rowerowa Masa Krytyczna

  Wiosenna Rowerowa Masa Krytyczna

  W sobotę 25 marca 2017 r. odbędzie się Wiosenna Rowerowa Masa Krytyczna. Start o godzinie 15:00 na...

  Czytaj więcej o Wiosenna Rowerowa Masa Krytyczna
 10. Pierścień na rondzie

  Na budowie ulicy Polnej można dostrzec pierścień, który powstał na wysokości ulicy Morycińskiego, w...

  Czytaj więcej o Pierścień na rondzie
 11. Weekend w Toruniu

  Przed nami ostatni, marcowy weekend, a w nim: nowa, pachnąca wystawa w Muzeum Toruńskiego Piernika,...

  Czytaj więcej o Weekend w Toruniu
 12. Są środki na rehabilitację społeczną i zawodową

  Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trafią na rehabilitację zawodowej...

  Czytaj więcej o Są środki na rehabilitację społeczną i zawodową
 13. Wyższe kary za nielegalne reklamy

  Miasto stara się uporządkować reklamy stojące w pasie drogowym. Na sesji Rady Miasta Torunia 23 marca...

  Czytaj więcej o Wyższe kary za nielegalne reklamy
 14. Zielone światło dla Nowego Centrum

  Radni dali zielone światło dla planu Nowego Centrum, które ma powstać na terenie między ulicami:...

  Czytaj więcej o Zielone światło dla Nowego Centrum
 15. Toruń w Forum Organizatorów Transportu

  Toruń przystąpił do Forum Organizatorów Transportu. Pozwoli to na zacieśnienie współpracy pomiędzy...

  Czytaj więcej o Toruń w Forum Organizatorów Transportu