Informacja dla osób niedosłyszących

Środki na rehabilitację społeczną i zawodową

Rada Miasta podczas 36. sesji zajmie się uchwałą przeznaczającą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podczas 36. sesji Rady Miasta, która odbędzie się 23 marca br., radni pochylą się nad uchwałą określającą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. w kwocie 4 344 619 zł. Większa część tej kwoty - 3 244 619 zł przeznaczona zostanie na rehabilitację społeczną, a 1 100 000 zł na rehabilitację zawodową. Podział tych środków należy do kompetencji Rady Miasta Torunia.

- Cieszę się, że nastąpił ponad dwuprocentowy wzrost środków na ten cel. Wszelkie działania w tym kierunku są bardzo potrzebne i oczekiwane przez osoby niepełnosprawne. W uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie podzieliliśmy te środki na rehabilitację zawodową i społeczną. Dwie trzecie środków przeznaczyliśmy na rehabilitację społeczną, m.in. na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, dopłatę do zaopatrzenia w środki ortopedyczne – wyjaśnił zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.Przyjęcie tej uchwały będzie miało wpływ na poprawę sytuacji społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej osób niepełnosprawnych. W jej ramach zostały także opracowane zasady przyznawania dofinansowania na rehabilitację społeczną. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON uzależniona będzie od wysokości faktycznego dochodu osoby niepełnosprawnej, posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz stwierdzonych ograniczeń wynikających z naruszonej sprawności organizmu. Ustalone kwoty dofinansowania pozostaną w zgodności z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) oraz wszelkich innych aktów wykonawczych, w tym m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015r. Poz. 926). Proponowane zasady uwzględniają również preferencje PFRON dotyczące zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych wykazujących aktywność zawodową tj. pozostających w zatrudnieniu lub zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące zatrudnienia.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków finansowych na ich realizację przeznaczanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.:

Rehabilitacja zawodowa  - 1 100 000 zł, w tym:

 • zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych - 630 000 zł; 
 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 360 000 zł;
 • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób  niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 20 000 zł;
 • zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 80 000 zł;    
 • zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu - 10 000 zł.      

Rehabilitacja społeczna - 3 244 619 zł, w tym: 

 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 1 999 500 zł;
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 200 000 zł;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 842 119 zł;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 200 000 zł;
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - 3 000 zł.Najczęściej czytane

 1. Wyróżnieni za ratowanie życia

  Funkcjonariusze straży pożarnej, policji i straży miejskiej, a także reporterzy telewizyjni zostali...

  Czytaj więcej o Wyróżnieni za ratowanie życia
 2. Wakacyjna Rowerowa Masa Krytyczna

  Wakacyjna Rowerowa Masa Krytyczna

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Wakacyjnej Rowerowej Masie Krytycznej, która odbędzie się w sobotę 1...

  Czytaj więcej o Wakacyjna Rowerowa Masa Krytyczna
 3. Festiwal Tańca Sfera Ruchu w MDK

  Spektakle oparte na technice tańca współczesnego z pogranicza teatru oraz performanc’u połączone z...

  Czytaj więcej o Festiwal Tańca Sfera Ruchu w MDK
 4. Ratusz nieznany

  Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na niezwykłą wycieczkę po Ratuszu Staromiejskim.

  Czytaj więcej o Ratusz nieznany
 5. Malują na starówce

  Trwa malowanie oznakowania poziomego na starówce. Ma to związek z wprowadzaną od 13 lipca 2017 r....

  Czytaj więcej o Malują na starówce
 6. Nowe zasady pozyskiwania lokali

  Od 8 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się przez organizacje pozarządowe o gminny...

  Czytaj więcej o Nowe zasady pozyskiwania lokali
 7. Muzeum Sportu Żużlowego

  Muzeum Sportu Żużlowego

  29 czerwca 2017 r. w przeddzień inauguracyjnej rundy Speedway Euro Championship, w Toruniu dojdzie do...

  Czytaj więcej o Muzeum Sportu Żużlowego
 8. Stulatek z fantazją

  Sto lat skończył w niedzielę 25 czerwca 2017 roku pan Mieczysław Cymerski. Z tej okazji 27 czerwca...

  Czytaj więcej o Stulatek z fantazją
 9. Prezydent nagrodził laskarzy

  Prezydent nagrodził laskarzy

  Czek w wysokości 40 tys. zł oraz gratulacje od prezydenta Torunia Michała Zaleskiego otrzymali...

  Czytaj więcej o Prezydent nagrodził laskarzy
 10. O strategii na Jordankach

  W piątek, 30 czerwca zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu...

  Czytaj więcej o O strategii na Jordankach
 11. Juniorzy Włókniarza na podium

  Włocławek przez Kaliningradem i Włókniarzem Toruń – tak się zakończył w niedzielę juniorski turniej...

  Czytaj więcej o Juniorzy Włókniarza na podium
 12. Wakacje z przyrodą

  Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza na letni cykl zajęć przyrodniczych dla dzieci w ramach "...

  Czytaj więcej o Wakacje z przyrodą
 13. Karasiewicz mistrzynią Polski!

  Karasiewicz mistrzynią Polski!

  Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team zakończył z ogromnym...

  Czytaj więcej o Karasiewicz mistrzynią Polski!
 14. Turniej beach soccera przeniesiony

  Turniej beach soccera przeniesiony

  Ze względów organizacyjnych turniej beach soccera zostaje przeniesiony na sierpień 2017 r. Zapraszamy...

  Czytaj więcej o Turniej beach soccera przeniesiony
 15. Nowy prezes związku łyżwiarskiego z Torunia

  Nowy prezes związku łyżwiarskiego z Torunia

  Torunianin - Marek Kaliszek został wybrany na prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego na...

  Czytaj więcej o Nowy prezes związku łyżwiarskiego z Torunia