Informacja dla osób niedosłyszących

Środki na rehabilitację społeczną i zawodową

Rada Miasta podczas 36. sesji zajmie się uchwałą przeznaczającą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podczas 36. sesji Rady Miasta, która odbędzie się 23 marca br., radni pochylą się nad uchwałą określającą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. w kwocie 4 344 619 zł. Większa część tej kwoty - 3 244 619 zł przeznaczona zostanie na rehabilitację społeczną, a 1 100 000 zł na rehabilitację zawodową. Podział tych środków należy do kompetencji Rady Miasta Torunia.

- Cieszę się, że nastąpił ponad dwuprocentowy wzrost środków na ten cel. Wszelkie działania w tym kierunku są bardzo potrzebne i oczekiwane przez osoby niepełnosprawne. W uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie podzieliliśmy te środki na rehabilitację zawodową i społeczną. Dwie trzecie środków przeznaczyliśmy na rehabilitację społeczną, m.in. na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, dopłatę do zaopatrzenia w środki ortopedyczne – wyjaśnił zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.Przyjęcie tej uchwały będzie miało wpływ na poprawę sytuacji społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej osób niepełnosprawnych. W jej ramach zostały także opracowane zasady przyznawania dofinansowania na rehabilitację społeczną. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON uzależniona będzie od wysokości faktycznego dochodu osoby niepełnosprawnej, posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz stwierdzonych ograniczeń wynikających z naruszonej sprawności organizmu. Ustalone kwoty dofinansowania pozostaną w zgodności z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) oraz wszelkich innych aktów wykonawczych, w tym m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015r. Poz. 926). Proponowane zasady uwzględniają również preferencje PFRON dotyczące zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych wykazujących aktywność zawodową tj. pozostających w zatrudnieniu lub zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące zatrudnienia.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków finansowych na ich realizację przeznaczanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.:

Rehabilitacja zawodowa  - 1 100 000 zł, w tym:

 • zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych - 630 000 zł; 
 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 360 000 zł;
 • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób  niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 20 000 zł;
 • zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 80 000 zł;    
 • zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu - 10 000 zł.      

Rehabilitacja społeczna - 3 244 619 zł, w tym: 

 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 1 999 500 zł;
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 200 000 zł;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 842 119 zł;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 200 000 zł;
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - 3 000 zł.Najczęściej czytane

 1. Gitarzystka Jacksona w Toruniu

  Nie żałowali ci, którzy w piątkowe, deszczowe popołudnie 28 kwietnia 2017 r. wybrali się na koncert...

  Czytaj więcej o Gitarzystka Jacksona w Toruniu
 2. Pół wieku razem

  Dziewięć toruńskich par otrzymało w piątek, 28 kwietnia 2017 r. z rąk prezydenta Michała Zaleskiego...

  Czytaj więcej o Pół wieku razem
 3. 1 procent dla Sławka

  Sławek Katkiewicz walczy o zdrowie. Wciąż można przekazać zawodnikowi 1 procent podatku.

  Czytaj więcej o 1 procent dla Sławka
 4. Inauguracja sezonu żeglarskiego

  3 maja na Bulwarze Filadelfijskim oraz przy Przystani Toruń odbędzie się Inauguracja Sezonu...

  Czytaj więcej o Inauguracja sezonu żeglarskiego
 5. Majówka na sportowo

  1 maja zapraszamy na festyn sportowo – rekreacyjny na Rynku Nowomiejskim oraz Turniej Piłkarski w...

  Czytaj więcej o Majówka na sportowo
 6. okładka majowego Ikara, autorka: Katarzyna Ostrowska

  Ikar majowy

  Począwszy od długiego weekendu, po ostatnie dni miesiąca, maj wypełniony jest kulturą po brzegi....

  Czytaj więcej o Ikar majowy
 7. Kręć kilometry dla Torunia

  Toruń weźmie udział w rowerowym wyzwaniu European Cycling Challenge 2017. Każdy rowerzysta może się...

  Czytaj więcej o Kręć kilometry dla Torunia
 8. Zamknięty bulwar i nie tylko

  W związku z organizacją masowej imprezy biegowej RUN TORUŃ 2017 w dniu 30 kwietnia 2017 r. część ulic...

  Czytaj więcej o Zamknięty bulwar i nie tylko
 9. Turyści coraz chętniej nocują

  Rośnie liczba turystów nocujących w Toruniu - wynika z Monitoringu Ruchu Turystycznego "Turystyczny...

  Czytaj więcej o Turyści coraz chętniej nocują
 10. Duży ruch na Majówkę z BMW

  W najbliższą sobotę ( 29.04.2017 r.) w godz. 8.00 – 11.00 w rejonie ul. Broniewskiego, Gagarina,...

  Czytaj więcej o Duży ruch na Majówkę z BMW
 11. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

  Ruszył nabór na rok szkolny 2017/2018 do liceów ogólnokształcących, w których będą funkcjonowały...

  Czytaj więcej o Nabór do szkół ponadgimnazjalnych
 12. Odbiór śmieci w majówkę

  Ze względu na majowe święta zmieniają się terminy odbioru odpadów.

  Czytaj więcej o Odbiór śmieci w majówkę
 13. Maj miesiącem dla zdrowia

  Bezpłatne treningi i porady specjalistów czekają na torunian w ramach 35. edycji kampanii...

  Czytaj więcej o Maj miesiącem dla zdrowia
 14. Na Dzień Flagi

  W Toruniu zapraszamy na festyn patriotyczny, a MSWiA na wspólne świętowanie poleca Poradnik "Biało-...

  Czytaj więcej o Na Dzień Flagi
 15. MZD w majówkę

  W dniach 1 i 3 maja Miejski Zarząd Dróg będzie nieczynny. W dniach 2, 4 i 5 maja pracuje normalnie od...

  Czytaj więcej o MZD w majówkę