Informacja dla osób niedosłyszących

Regulamin pracy

Regulamin pracy

Obowiązujący obecnie Regulamin Pracy w Urzędzie Miasta Torunia został ustanowiony zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 76/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Torunia.

Dokument reguluje porządek wewnętrzny w urzędzie oraz określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.

>>> Tutaj znajdziesz tekst zarządzenia PMT nr 76/2010