Informacja dla osób niedosłyszących

Plac Chrapka z unijnym dofinansowaniem

Przebudowa placu Chrapka z unijnym wsparciem! Na realizację zadania miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 85%. 

Dofinasowanie pochodzi z konkursu w działaniu 4.2 Programu Infrastruktura i Środowisko. Pierwotnie projekt, pomimo pozytywnej oceny w konkursie, znajdował się na liście rezerwowej. Teraz, dzięki przesunięciu środków w ramach programu, udało się uzyskać maksymalne dofinansowanie.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla kolejnej toruńskiej inwestycji 16 marca 2017 r. ogłosili wspólnie prezydent Torunia Michał Zaleski i Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz na briefingu przy pl. Chrapka. 

- Dotarła do nas dobra wiadomość, że będziemy mogli rozpocząć przetarg, a później przebudowę placu bp Chrapka. To ostatnie takie miejsce w Toruniu - nie dość, że skomplikowane geometrycznie, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, to także powodujące dużą liczbę kolizji. Mamy przygotowaną kompletną dokumentację techniczną i potrzeba nam było tej „oliwy inwestycyjnej” w postaci unijnego dofinansowania. Będzie to rondo turbinowe, trójwlotowe, więc będzie potrzebna korekta linii tramwajowej na placu. Ale za to już pod koniec przyszłego roku będziemy jeździć po kolejnym, dobrze zorganizowanym toruńskim skrzyżowaniu - powiedział Zaleski. – Dziękuję panu wojewodzie za dobre wieści i liczę na kolejne, bo mamy jeszcze sporo zadań inwestycyjnych.

- Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki dobremu przygotowaniu projektu, a okoliczności dzisiejszego spotkania są efektem dobrej współpracy rządowo-samorządowejdodał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.
Warto wiedzieć:

Plac Bpa Chrapka to skrzyżowanie trzech dróg krajowych: DK15, DK80 i przebiegającej w bardzo bliskiej odległości DK91, której przebieg stanowi alternatywę dla autostrady A1. Z uwagi na swoją lokalizację plac Bpa Chrapka stanowi bardzo ważny punkt na mapie drogowej w tej części miasta, ponieważ pełni funkcję łącznika powyższych dróg krajowych z ul. Grudziądzką (DK91) stanowiącą drogę wylotową.

Plac Bpa Chrapka to jedno z najważniejszych, ale i najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na mapie komunikacyjnej Torunia. Zastosowane tu rozwiązania są słabo czytelne dla kierowców i sprawiają im wiele trudności. W ciągu roku dochodzi tu średnio do 42 kolizji i dwóch wypadków. Na niski poziom bezpieczeństwa ma wpływ także duża liczba przejść dla pieszych oraz duża prędkość, jaką kierowcy rozwijają w obrębie skrzyżowania. Sytuacja na skrzyżowaniu ma wpływ na rozkład ruchu drogowego odbywającego się na wszystkich kierunkach oraz na płynność i przepustowość ruchu w okolicach centrum miasta. Po przebudowie plac Chrapka będzie stanowić przejrzyste bezkolizyjne skrzyżowanie dróg krajowych.

Realizacja projektu przyniesie polepszenie dostępu do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, międzyregionalnych układów komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także wpłynie na zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. Realizacja projektu zapewni szybszy i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych oraz niższego rzędu, a infrastruktura drogowa przystosowana będzie do przewidywanego natężenia ruchu drogowego. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi istotna poprawa przejezdności przez m. Toruń.

Na placu Chrapka powstanie rondo turbinowe. Co to oznacza? Pojazdy poruszające się po rondzie turbinowym są w naturalny sposób kierowane bezkolizyjnie do odpowiedniego wylotu ronda, co przez całkowite wyeliminowanie przeplatania się strumieni ruchu zmniejsza ryzyko kolizji.

Warto dodać, że  rozwiązaniach drogowych na placu Chrapka zadecydowali mieszkańcy Torunia w czasie konsultacji drogowych, które odbyły się w 2011 roku.

Wartość całkowita projektu to 26,3 mln zł, a unijne dofinansowanie – 22,2 mln zł. 

Mapki z zakresem prac