Informacja dla osób niedosłyszących

Odznaczony za wsparcie opozycji

Ksiądz prałat Józef Nowakowski otrzyma 16 lutego 2017 r. odznaczenie nadane mu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę - Krzyż Wolności i Solidarności.

Uroczystość wręczenia odznaczenia Duszpasterzowi Ludzi Pracy Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” odbędzie się 16 lutego 2017 r. o godz.17:00 w kościele Wniebowzięcia NMP i bł. ks. S.W. Frelichowskiego.

Ks. prałat Józef Nowakowski urodził się 16 lutego 1940 r. w Opaleniu. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1964 r. w Pelplinie. Z toruńską parafią WNMP związał się w 1972 r., najpierw jako wikariusz, następnie od 1976 r. jako proboszcz. Przy jego osobistym zaangażowaniu kościół przy ul. Panny Marii stał się w latach 80. jednym z głównych punktów oporu przeciw władzy komunistycznej i pomocy dla prześladowanych opozycjonistów. To właśnie ks. Józef Nowakowski był jednym z tych, którzy jako pierwsi dowiedzieli się o porwaniu przez funkcjonariuszy SB księdza Jerzego Popiełuszki.

Przez ponad 40 lat posługi kapłańskiej pełnił wiele zaszczytnych funkcji w diecezji toruńskiej, m.in.: kapelana honorowego Jego Świątobliwości, kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Toruńskiej, dziekana rejonu toruńskiego i dekanatu toruńskiego pierwszego, diecezjalnego asystenta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, diecezjalnego kapelana Hufca ZHP i duszpasterza ludzi pracy, dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu, a także kanonika gremialnego Kapituły Konkatedralnej Chełmżyńskiej.