Informacja dla osób niedosłyszących

Nabór uzupełniający do szkół podstawowych

Nabór uzupełniający do szkół podstawowych

W poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku, rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń na rok szkolny 2017/18. Zgłoszenia i wnioski można składać do 23 czerwca 2017 roku.

Lista wolnych miejsc w oddziałach klas pierwszych w poszczególnych szkołach została opublikowana na stronie: torun.elemento.pl

Rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym z ww. strony mogą pobrać druk wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły, w przypadku braku dostępu do Internetu druk wniosku można otrzymać w wybranej szkole podstawowej.

Wydrukowany (pusty) wniosek należy wypełnić i podpisać, a następnie złożyć w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane w nim zawarte.

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma wpływu na wynik postępowania uzupełniającego.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

  • 19-23czerwca  2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej,
  • 19-23czerwca  2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego w szkole podstawowej,
  • 21 czerwca 2017 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziałów sportowych oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki tej próby.
  • 3 lipca 2017 r.  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych
  • 3 lipca  – 7 lipca 2017 r. – potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce
  • 10 lipca 2017 r. – ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Wykaz wolnych miejsc:

Lp

Placówka

Oddział

Liczba wolnych miejsc

1

Szkoła Podstawowa Nr 2

Integracyjny - część integracyjna

2

2

Szkoła Podstawowa Nr 2

Ogólnodostępny

3

3

Szkoła Podstawowa Nr 3

Ogólnodostępny

1

4

Szkoła Podstawowa Nr 3

Sportowy

15

5

Szkoła Podstawowa Nr 4

Ogólnodostępny

12

6

Szkoła Podstawowa Nr 6

Ogólnodostępny

12

7

Szkoła Podstawowa Nr 8

Ogólnodostępny

3

8

Szkoła Podstawowa Nr 10

Ogólnodostępny

5

9

Szkoła Podstawowa Nr 11

Ogólnodostępny

1

10

Szkoła Podstawowa Nr 15

Ogólnodostępny

5

11

Szkoła Podstawowa Nr 16

Integracyjny - część integracyjna

1

12

Szkoła Podstawowa Nr 16

Integracyjny - część ogólnodostępna

2

13

Szkoła Podstawowa Nr 17

Ogólnodostępny

10

14

Szkoła Podstawowa Nr 23

Ogólnodostępny

13

15

Szkoła Podstawowa Nr 27

Ogólnodostępny

3

16

Szkoła Podstawowa Nr 28

Ogólnodostępny

3

17

Szkoła Podstawowa Nr 31

Integracyjny - część ogólnodostępna

3

18

Szkoła Podstawowa Nr 31

Ogólnodostępny

3

19

Szkoła Podstawowa Nr 34

Ogólnodostępny

2

20

Szkoła Podstawowa Nr 35

Ogólnodostępny

14

 

Suma

 

113

 

>>>Zasady naboru do szkół podstawowych