Informacja dla osób niedosłyszących

Medale dla jubilatów

19 maja 2017 r. w Ratuszu Staromiejskim 9 par otrzymało z rąk prezydenta Michała Zaleskiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medale zostały nadane jubilatom przez prezydenta RP, natomiast małżonkom przekazał je - wraz z upominkiem od miasta - prezydent Torunia. Gala odbyła się w zabytkowej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. W oprawie uroczystości wystąpił duet wokalno - fortepianowy Anny i Marcina Łęckich. Na koniec nie zabrakło wspólnego zdjęcia i toastu.

Pary, które otrzymały medale 19 maja 2017 r.:

  • Danuta i Celestyn Borowscy
  • Wiesława i Ryszard Czempiszowie
  • Irena Pokorska-Dziecinniak i Tadeusz Dziecinniak
  • Zofia i Jerzy Jankiewiczowie
  • Teresa i Ryszard Krukowscy
  • Ewa Maślonik-Marchwińska i Roman Marchwiński
  • Stanisława i Czesław Pietruszkowie
  • Wanda i Władysław Siejowie
  • Wacława i Henryk Wojciechowscy