Informacja dla osób niedosłyszących

Dyrektor Młyna Wiedzy sekretarzem SPiN

Dyrektor Młyna Wiedzy sekretarzem Porozumienia SPiN

Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, została wybrana sekretarzem Porozumienia Społeczeństwo i Nauka. SPIN to porozumienie instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji.

Wyboru dokonano podczas 9. konferencji „Interakcja-Integracja” odbywającej się w Centrum Nauki Kopernik. Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie pełniła funkcję sekretarza Porozumienia do 2019 roku. Wcześniej funkcję tę sprawował Robert Firmhofer, dyrektor warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

Monika Wiśniewska od początku powstania organizacji zasiadała w Komitecie Wykonawczym Porozumienia oraz w Komitecie Programowym Konferencji „Interakcja-Integracja”.

Biogram Moniki Wiśniewskiej:

Absolwentka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1997 roku ukończyła studia magisterskie w specjalności optoelektronika i fizyka laserów. W 2003 roku uzyskała tytuł doktora fizyki. Ukończyła też Studium Pedagogiczne na UMK.

Uczestniczyła w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (PAN Warszawa, Uniwersytet Gdański, University of Tennessee w USA, Hasylab Hamburg w Niemczech). W roku 2001 i w latach 2004-2005 odbyła dwa staże w Belgii, podczas których prowadziła badania naukowe w Inter-University Institute for High Energies na Vrije University w Brukseli. W latach 2006-2008 przebywała w USA, gdzie w Oak Ridge National Laboratory uczestniczyła w opracowaniu i badaniu nowych materiałów scyntylacyjnych do detekcji pro-mieniowania gamma, rentgenowskiego i neutronowego. Łącznie spędziła w zagranicznych placówkach naukowych blisko 4 lata.

W latach 2003-2011 była pracownikiem Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy, najpierw jako wykładowca i starszy wykładowca fizyki, matematyki i statystyki, następnie dziekan Wydziału Lotnictwa i Kosmonautyki oraz kierownik projektów związanych z tą dziedziną, w tym projektu pn. "Lotnictwo i kosmonautyka – kierunek dla profesjonalistów”. 

W  2011 roku została dyrektorem samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, pierwszego centrum nauki w województwie kujawsko-pomorskim. Była odpowiedzialna za jego stworzenie, udostępnienie zwiedzającym i nieustanny rozwój. Funkcję dyrektora Centrum Nowoczesności pełni do dzisiaj. Za swoją pracę na rzecz nauki i edukacji otrzymała w 2014 roku „Złotą Karetę dziennika Nowości w kategorii Nauka i Edukacja”.

Foto.: Agata Steifer - Centrum Nauki Kopernik