Informacja dla osób niedosłyszących

Dworzec Główny przyjazny niepełnosprawnym

Na Dworcu Głównym istnieje wiele rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiciele Najwyższej Izbie Kontroli (Delegatura w Bydgoszczy) sprawdzili, jak na Dworcu Kolejowym Toruń Główny została zrealizowana inwestycja polegająca na jego rewitalizacji. Oceniano stan techniczny obiektu, jego wygląd oraz jakość obsługi pasażerów. Szczególny nacisk położono na udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.  

Zmiany na Dworcu Głównym oceniali także upoważnieni pracownicy URBITOR sp. z o.o. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wydziału Inwestycji i Remontów UMT, PKP PLK oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Obecni byli także specjaliści reprezentujący osoby niepełnosprawne, ruchowo, słabo widzące i niewidome, jak również instruktor orientacji przestrzennej.

Osoby kontrolujące Dworzec Główny  wyraziły pozytywną opinię  na temat zastosowanych rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym. Ewentualne sugestie zmian znajdą się w szczegółowych pisemnych zaleceniach pokontrolnych.