Nowy prezes MZK

Poprzedni prezes miejskiej spółki Janusz Szymański pod koniec lutego br. przeszedł na emeryturę. Na stanowisko ogłoszono konkurs. Zgłosiło się 11 kandydatów. Komisja konkursowa uznała, że najlepszym będzie Zbigniew Wyszogrodzki.

Nowy prezes MZK jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. W roku 2004 uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk technicznych. Ukończył studia Executive MBA (GFKM, BCC, Erasmus University  Rotterdam) i szereg studiów podyplomowych (ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, turbiny gazowe i układy gazowo – parowe). Zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Jest tłumaczem technicznym języka angielskiego i audytorem energetycznym. Autor kilkunastu publikacji naukowo - technicznych dotyczących energetyki oraz licznych opracowań doradczych z zakresu poszanowania energii oraz optymalizacji zaopatrzenia w media energetyczne. Jest specjalistą w zakresie gospodarki energetycznej, wytwarzania energii (w źródłach konwencjonalnych i odnawialnych), jej przesyłu i dystrybucji oraz efektywnego wykorzystania. Posiada długoletnie doświadczenie zarządcze – zajmował stanowiska kierownicze w spółkach Grupy Energa i Apator. Jest kanclerzem Loży Toruńskiej Business Centre Club.

Ma żonę i troje dzieci. W wolnym czasie biega, pływa, nurkuje i jeździ na nartach.

Nowy prezes stawia na rozwój firmy poprzez tworzenie nowych linii tramwajowych i autobusowych, skomunikowanie wszystkich osiedli, unowocześnianie taboru i rozwój zasobów ludzkich poprzez szkolenia.