Radni Rady Miasta Torunia

IV kadencja, 2002-2006

 

 

JAN ADAMIAK – radny komitetu wyborczego Obywatele Torunia. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z osiedli Bydgoskie I i II. W wyborach samorządowych uzyskał 461 głosów. Ur. w 1944 r. w Daniszewie k/Płocka, z Toruniem związany od 1972 r. Żonaty, ojciec trzech synów. Jest ekonomistą, specjalistą od finansów publicznych, posiada wykształcenie wyższe, ukończył SGPiS w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą akademickim, pracuje na UMK w katedrze zarządzania finansami. W latach 1990-1994 był przewodniczącym Rady Miejskiej Torunia, w latach 1994-1998 był przewodniczącym sejmiku województwa toruńskiego, a w latach 1998-2002 był radnym opozycyjnym w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od wielu lat działa w strukturach Klubu Inteligencji Katolickiej. W ramach mandatu radnego chce zająć się zwłaszcza problemami budżetu miasta. Będzie zabiegał m.in. o wyciszenie hałasu powodowanego przejazdem przez bruk samochodów na ul. Bydgoskiej, rozbudowę terenów rekreacyjnych na Martówce w obszarze parku, utworzenie środowiskowych klubów prowadzących szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, zwiększenie ilości patroli Policji i Straży Miejskiej.


ADAM BANASZAK – radny komitetu wyborczego Porozumienie Toruńskie. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z osiedli Chełmińskie I i II, Staromiejskie i Wrzosy. W wyborach samorządowych uzyskał 1239 głosów. Ur. 1970 r., jest rodowitym torunianinem. Żonaty, ojciec jednego syna. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK, studiował także w Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Hadze. W Radzie Miasta Torunia zasiądzie po raz drugi. Przewodniczył zespołom kontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, był przewodniczącym Komisji ds. Nazewnictwa Ulic, działał w Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Był współautorem uchwał Rady Miasta dotyczących ulg w podatku od nieruchomości dla tworzących nowe miejsca pracy, inwestujących na obrzeżach miasta oraz powołania funduszu poręczeń kredytowych i inkubatora przedsiębiorczości. W ramach pełnienia mandatu radnego chce skupić się na rozwoju gospodarczym Torunia i turystyki oraz poprawie warunków bezpieczeństwa w mieście. Będzie zabiegał o ulgi dla inwestujących w Toruniu, tworzących nowe miejsca pracy oraz inwestujących na obrzeżach miasta i w turystykę, a także o budowę szkoły podstawowej na Koniuchach, rozpoczęcie budowy nowego mostu drogowego oraz rozbudowę systemu monitorowania wszystkich dzielnic Torunia. Hobby: motoryzacja, numizmatyka, kibicowanie toruńskim drużynom sportowym i czynne uprawianie biegów.


JANUSZ BORKOWSKI – radny koalicji wyborczej SLD-UP. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Jakubskiego, Mokrego i Rubinkowa. W wyborach samorządowych uzyskał 1244 głosy. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz trzeci. Urodzony w 1947r. w Bydgoszczy, od 1990 r. związany z Toruniem. Jest żonaty, ma 3 dorosłe córki. Ukończył w Warszawie studia wyższe pedagogiczne i politologiczne oraz podyplomową Szkołę Zarządzania i Marketingu. Obecnie pracuje w Agencji Promocyjno-Reklamowej “Nowa”. W ramach pełnienia mandatu radnego będzie się zajmował problematyką bezpieczeństwa, służby zdrowia, turystyki i promocji miasta. Będzie zabiegał, aby w Toruniu w ciągu czterech lat została wybudowana nowa kanalizacja, uruchomiono Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, wzmożono stan patrolowania ulic, oddłużono Szpital Miejski, zwiększono dostęp do lekarzy specjalistów, wybudowano nową przeprawę mostową i odcinek trasy średnicowej zwłaszcza na Rubinkowie. Jego hobby to żona, muzyka poważna, książki i działka.


JADWIGA BÓRAWSKA-CILAK - radna komitetu wyborczego Porozumienie Toruńskie. W Radzie Miasta reprezentuje wyborców z osiedli: Jakubskiego, Mokrego i Rubinkowa. W wyborach samorządowych uzyskała 536 głosów. Urodzona w 1952 r. w miejscowości Obryte k/Warszawy, mieszka w Toruniu od 25 lat. Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku, pracuje jako lekarz internista reumatolog w toruńskiej przychodni nr 15 przy ul. Dziewulskiego. Mężatka, dwoje dzieci - syn i córka są studentami UMK. W Radzie Miasta zasiada po raz pierwszy i chce się przede wszystkim zająć problemami służby zdrowia. Chciałaby, aby reforma ochrony zdrowia w Polsce miała bardziej humanitarny charakter. Dlatego będzie popierać działania miasta na rzecz promocji zdrowia, zwiększenie ilości bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców, lepszy dostęp do bezpłatnych świadczeń medycznych, wspieranie tanich jadłodajni dla najbiedniejszych torunian, ośrodków opieki i schronisk dla bezdomnych. Hobby: literatura.


CZESŁAW DEGÓRSKI - radny koalicji wyborczej SLD-UP. W Radzie Miasta reprezentuje wyborców osiedli: Jakubskiego, Mokrego i Rubinkowa. W wyborach samorządowych uzyskał 561 głosów. Urodzony w 1949 r. jest rodowitym torunianinem. Wykształcenie wyższe, ukończył studia dowódczo-artyleryjskie w toruńskiej WSO, politologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania na UMK. Do 1996 r. był oficerem WSO, obecnie pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej “Kopernik”. Żonaty, ma jednego syna. W Radzie Miasta zasiądzie po raz trzeci. Chce się zajmować reformą toruńskiej oświaty, będzie dążył do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa w mieście oraz ożywienia działalności osiedlowych obiektów sportowych i kulturalnych. Chce, aby w tej kadencji miasto wybudowało więcej mieszkań socjalnych, będzie popierał dalszą modernizację ośrodka sportowego na stadionie przy ul. Świętopełka, budowę hali sportowej dla ZS nr 7 przy ul. Bażyńskich oraz budowę drugiego mostu drogowego w Toruniu. Jego hobby to sport. Sam biega, pływa, jeździ na rowerze, ale także chętnie organizuje imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży.


KRYSTYNA DOWGIAŁŁO – radna komitetu wyborczego Obywatele Torunia. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z osiedli Chełmińskie I i II, Staromiejskie i Wrzosy. W wyborach samorządowych uzyskała 881 głosów. Urodzona w 1951 r. w Toruniu, żyje w stanie wolnym, jest matką jednej dorosłej córki. Posiada wykształcenie wyższe – ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Funkcję radnej w Radzie Miasta Torunia będzie pełniła po raz drugi, ale w samorządzie terytorialnym – już po raz trzeci (była radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Przez 10 lat prowadziła własną działalność gospodarczą, przez 7 lat była dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, potem została komisarycznym zarządcą Polchemu. Jest także konsultantem samorządów i firm w sprawach aktywizacji osób bezrobotnych, prowadzi poza tym zajęcia na studiach podyplomowych UMK z finansów publicznych i polityki społecznej. W ramach pełnienia mandatu radnej zamierza skupić się zwłaszcza na problemach polityki społecznej i rozwoju gospodarczego Torunia. Będzie zabiegała m.in. o powołanie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, przygotowanie budowy nowego mostu drogowego, rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta i budowę obwodnic północnej i południowej Torunia, powstanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej, zapewniającego sprawną współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy i organizacji pozarządowych w Toruniu. Zainteresowania: praca we własnym ogrodzie, szydełkowanie i robótki ręczne, opieka nad zwierzętami.


ZBIGNIEW ERNEST - radny komitetu wyborczego Porozumienie Toruńskie. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Czerniewic, Rudaka, Stawek, Podgórza, Kaszczorka, Skarpy i Grębocina-Bielaw. W wyborach samorządowych uzyskał 1173 głosy. Urodzony w 1952 r., jest rodowitym torunianinem. Żonaty, ojciec dwóch synów. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W Radzie Miasta zasiada po raz drugi. W ramach mandatu radnego chce zająć się zwłaszcza problemami gospodarki komunalnej i oświaty. Będzie zabiegał m.in. o terminową budowę kanalizacji w ramach programu ISPA, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu monitoringu, budowę nowych ujęć wody oligoceńskiej, wspierał małe i średnie przedsiębiorstwa, uczciwe przeprowadzanie i realizowanie przetargów gminnych oraz o likwidację wpływu lobby administracyjno-spółdzielczego na podejmowanie wielu strategicznych decyzji w Toruniu. Hobby: historia, jazda na rowerze, turystyka i działka.


MARIAN FRĄCKIEWICZ - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia.
Radny koalicji wyborczej SLD-UP. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Bydgoskiego I i II. W wyborach samorządowych uzyskał 1010 głosów W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz piąty. Urodzony w 1951 r., jest rodowitym torunianinem. Żonaty, ojciec 2 dzieci. Obecnie jest dyrektorem toruńskiej delegatury Korporacji Ubezpieczeniowej “Filar”.
W ramach pełnienia mandatu radnego będzie się zajmował rozwojem miasta. Będzie zabiegał, aby w Toruniu w ciągu czterech lat poprawione zostały warunki komunikacyjne i wybudowano nowy most drogowy.


EWARYST GAJEK – radny z komitetu wyborczego Porozumienie Toruńskie. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z osiedli Chełmińskie I i II, Staromiejskie i Wrzosy. W wyborach samorządowych uzyskał 438 głosów. Żonaty, ma dwóch synów. Urodzony w 1943 r. w Willinghusen k/Hamburga. Z Toruniem związany od 1948 r. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Pracował w kilku zakładach Torunia i okolic, m.in. w warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Toruniu, firmie Budkrusz w Aleksandrowie Kujawskim, OBR Metalchem, prowadził także własną działalność gospodarczą, do 2000 r. był organistą w toruńskiej parafii św. Antoniego, obecnie jest rencistą. Funkcję radnego w Radzie Miasta Torunia będzie pełnił po raz drugi. W ramach pełnienia mandatu radnego chce skupić się na problematyce opieki miasta nad dziećmi i młodzieżą, pomocy rodzinom tam, gdzie jest to rzeczywiście potrzebne, a także na skutecznym docieraniu z pomocą do ludzi bezrobotnych w Toruniu. Będzie zabiegał zwłaszcza o utwardzenie dróg na osiedlach mieszkaniowych, skanalizowanie Wrzosów, stałe zmniejszanie liczby mieszkań opalanych węglem i zastąpienie starych instalacji cieplnych ekologicznymi, poprawę płynności komunikacyjnej Torunia i budowę tras przelotowych. Interesuje się muzyką, jest zaangażowany w ruch trzeźwościowy, organizowanie spotkań mieszkańców i otwartych imprez kulturalnych i rekreacyjnych.


MAŁGORZATA HARASIMOWICZ - radna koalicji wyborczej SLD-UP. W Radzie Miasta reprezentuje wyborców z osiedli Chełmińskie I i II, Staromiejskie i Wrzosy. W wyborach samorządowych uzyskała 822 głosy. Urodzona w 1955 r. w Suwałkach, mieszka w Toruniu od 1956 r. Wykształcenie wyższe, ukończyła resocjalizację w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje w wydziale polityki społecznej w toruńskiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego. Rozwiedziona, ma czworo dzieci - dwie córki i dwóch synów. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz pierwszy. Chce się zająć polityką społeczną: walką z bezrobociem, organizacją rynku pracy, opieką społeczną, problemami osób niepełnosprawnych oraz profilaktyką przestępczości, zwłaszcza nieletnich. Będzie zabiegać o przyciąganie do Torunia inwestorów, którzy stworzą miejsca pracy w firmach produkcyjnych, a nie handlowych, poprze działania na rzecz budowy mieszkań w Toruniu, w tym socjalnych, oraz wszelkie inicjatywy, dzięki którym wzrośnie ranga Torunia jako ośrodka turystycznego (m.in. rozwój atrakcji turystycznych poza starówką - budowę centrów rozrywkowych, aquaparku). W wolnym czasie radna lubi zajmować się swoją wnuczką, czytać dobrą literaturę, słuchać muzyki, a jej oryginalnym hobby jest śledzenie zmieniającego się polskiego prawa.


ANDRZEJ JASIŃSKI - radny komitetu Czas na Gospodarza. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Jakubskiego, Mokrego i Rubinkowa. W wyborach samorządowych uzyskał 285 głosów. Ur. w 1949 r. w Świeciu nad Wisłą. Z Toruniem związany od 1974 r. Żonaty, ojciec jednego syna. Posiada wykształcenie wyższe, jest inż. energetykiem, ukończył Politechnikę Łódzką. Jest prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo”. W Radzie Miasta zasiądzie po raz pierwszy. W ramach pełnienia mandatu radnego chce skupić się na gospodarce komunalnej, profilaktyce patologii społecznych, organizowaniu wolnego czasu dla młodzieży. Zależy mu na uzdrowieniu finansów miasta, usprawnieniu zarządzania Urzędu Miasta, obniżce cen ciepła, wody i ścieków, poprawie stanu dróg i parkingów, a także stanu bezpieczeństwa w mieście. Hobby: turystyka.


JÓZEF JAWORSKI - Przewodniczący Rady Miasta Torunia.
Radny komitetu wyborczego Porozumienie Toruńskie. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Bydgoskiego I i II. W wyborach samorządowych uzyskał 669 głosów. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz drugi. Był wiceprezydentem Torunia w drugiej kadencji Rady i wiceprzewodniczącym Rady Miasta trzeciej kadencji. Urodzony na Wołyniu, z Toruniem związany od 1964 r. Ukończył studia wyższe techniczne na Politechnice Poznańskiej. Jest żonaty, ojciec trzech synów. W ramach pełnienia mandatu radnego będzie się zajmował problematyką zagospodarowania przestrzennego miasta z układem komunikacyjnym włącznie. W ciągu czterech najbliższych lat będzie wspierał działania na rzecz promowania rozwoju gospodarczego miasta, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wyznaczenie stref inwestycyjnych, preferencji podatkowych, dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz usprawnienie obsługi inwestorów. Ponadto będzie zabiegał o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez rozszerzenie stref monitoringu na kolejne dzielnice oraz współpracy z policją. Istotna będzie też promocja miasta poprzez wspieranie festiwali i imprez o wysokiej randze artystycznej. Jego hobby to lektura książek, siatkówka i wyścigi Formuły 1.


BARBARA KRÓLIKOWSKA-ZIEMKIEWICZ – radna komitetu wyborczego Obywatele Torunia. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z osiedli Chełmińskie I i II, Staromiejskie i Wrzosy. W wyborach samorządowych uzyskała 551 głosów. Urodzona w Nieszawie, w Toruniu mieszka od 1976 r. Jest mężatką, matką trzech córek. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UMK oraz Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomii UMK. Jest dyrektorem toruńskiego oddziału Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A. z centralą w Warszawie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RMT w pierwszej kadencji Rady. Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej RMT w drugiej kadencji i radna Sejmiku Wojewódzkiego. Delegat Rządu ds. samorządu terytorialnego woj. toruńskiego. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej RMT w trzeciej kadencji.


MARIAN KUŹMA - radny koalicji wyborczej SLD-UP. W Radzie Miasta reprezentuje wyborców z osiedli Jakubskiego, Mokrego i Rubinkowa. W wyborach samorządowych uzyskał 400 głosów. Urodzony w 1935 r. pod Warszawą, w Toruniu mieszka od 1955 r. Absolwent historii na UMK i studiów podyplomowych organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Jest dyrektorem biura poselskiego Jerzego Wenderlicha oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Weteranów Pracy Regionu Toruńskiego. Żonaty, ma dwóch synów. W Radzie Miasta zasiada po raz drugi. Interesuje go problematyka polityki społecznej, kultury, sportu i turystyki. W tej kadencji chciałby się też zajmować toruńską oświatą. Będzie popierał finansowanie kanalizacji osiedla przy ul. Cedrowej i Bukowej, przyznanie pełnego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej właścicielom gruntów w dawnej strefie ochronnej Elany oraz budowę stadionu i innych obiektów sportowych na Rubinkowie. Włączy się aktywnie we wszelkie działania miasta na rzecz zmniejszenia bezrobocia i pomocy dla najbiedniejszych torunian. Hobby: sport, wędkarstwo.


HELENA ŁĘCKA – radna koalicji wyborczej SLD-UP. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Czerniewic, Rudaka, Stawek, Podgórza, Kaszczorka, Skarpy i Grębocina-Bielaw. W wyborach samorządowych uzyskała 421 głosów. Jest rodowitą torunianką. Posiada wyższe wykształcenie, ukończyła filologię polską na UMK i studia podyplomowe na Wydziale Filozofii i Etyki UMK. Jest mężatką, matką jednej córki. Od wielu lat jest nauczycielką w szkołach średnich, obecnie uczy j. polskiego w ZSChem. i II LO, należy do ZNP. Funkcję radnej w Radzie Miasta Torunia będzie pełniła po raz drugi. W trzeciej kadencji samorządu była wiceprzewodniczącą Komisji ds. Nazewnictwa Ulic. Jako radna będzie zabiegać o sprawiedliwy podział funduszy na inwestycje i remonty oświatowe, tworzenie placówek społeczno-kulturalnych dla młodzieży tam, gdzie one nie istnieją i przywrócenie właściwej roli placówkom już istniejącym, zainteresowanie się młodzieżą z tzw. grup blokersów i dziećmi z niezamożnych domów, ochronę kompleksów zielonych przed kwalifikowaniem ich na tereny budowlane, wypełnianie przepisów dotyczących ochrony przyrody na Obszarze Chronionego Krajobrazu nad Drwęcą, znalezienie środków na zabezpieczenie terenów zalewowych, usprawnienie promocji miasta, większe wydatki na prace drogowe zwłaszcza w dzielnicach peryferyjnych, urealnienie uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich dzielnic, a także budowę drugiego mostu i szkół w Kaszczorku, Grębocinie-Bielawach i Koniuchach. Hobby: fotografika.


BOGDAN MAJOR – radny komitetu Porozumienie Toruńskie. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z osiedli Chełmińskie I i II, Staromiejskie i Wrzosy. W wyborach samorządowych uzyskał 741 głosów. Ur. w 1945 r. w Guzowie. Z Toruniem związany od 1969 r. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską. Żonaty, ojciec dwojga dzieci. W Radzie Miasta zasiada trzecią kadencję, przez poprzednie dwie był przewodniczącym Rady. Jako radny chciałby zająć się m.in. rozwojem miasta, realizacją strategii, współpracą, promocją i informacją, ofertą miasta w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, edukacji i sportu, jakością obsługi mieszkańców przez Urząd Miasta i służby miejskie, wykorzystaniem inicjatyw mieszkańców poprzez współpracę z Radami Okręgów i organizacjami pozarządowymi. Będzie zabiegał, aby w Toruniu opracowano i wdrożono atrakcyjną ofertę turystyczną i rekreacyjną, ustalono zasady wspomagania firm lokalnych działających w tym zakresie, rozwiązano problem parkowania, zwłaszcza w pobliżu starówki, wyprowadzono z centrum miasta ciężki transport, opracowano kompleksowy program promocji miasta, przyjęto politykę gospodarowania majątkiem miasta, usprawniono układ komunikacyjny, poprawiono obsługę mieszkańców, rozwiązano problemy: lokalowy ZSMuz i ZSGastr. i budowy basenu przy SP 14, sali gimn. przy SP 34, szkoły na Koniuchach. Zależy mu na powstaniu hali widowiskowo–sportowej, basenów i obiektów sportowych, uporządkowaniu podwórek oraz zasad dotyczących reklam na starówce. Hobby – turystyka, fotografika, literatura, kultura, tradycje.


KRZYSZTOF MAKOWSKI - radny koalicji wyborczej SLD-UP. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Czerniewic, Rudaka, Stawek, Podgórza, Kaszczorka, Skarpy i Grębocina-Bielaw. W wyborach samorządowych uzyskał 1363 głosy. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz trzeci. Urodzony w 1957 r. w Ostrowie Wielkopolskim, od 1980 r. związany z Toruniem. Jest żonaty, ojciec dwojga dzieci. Ukończył studia wyższe politologiczne, doktor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest zastępcą dyrektora Korporacji Ubezpieczeniowej “Filar”. W ramach pełnienia mandatu radnego będzie się zajmował problematyką budżetową, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Będzie zabiegał, aby w Toruniu w ciągu czterech lat został wybudowany nowy most drogowy, hala widowiskowo-sportowa i multikino.


RYSZARD OLSZEWSKI – radny komitetu wyborczego Czas na Gospodarza. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z osiedli Bydgoskie I i II. W wyborach samorządowych uzyskał 126 głosów. Ur. w 1932 r. w Inowrocławiu, z Toruniem związany od ponad 50 lat. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył geografię na UMK. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Miejskich, pracował także w zakładzie Inwest-Projekt. Obecnie jest emerytem. W Radzie Miasta Torunia zasiądzie po raz pierwszy. W ramach pełnienia mandatu radnego chce skupić się na planowaniu przestrzennym, inwestycjach – zwłaszcza w gospodarce komunalnej i sprawach sportu. Zależy mu zwłaszcza na rozwoju układu komunikacyjnego, budowie drugiego mostu i rozwoju sieci infrastruktury komunalnej w Toruniu.


ROMAN PÓŁTORAK – radny miasta Torunia z Obywatelskiego Komitetu Wyborczego. W wyborach samorządowych uzyskał 485 głosów. Urodzony w 1939 r. w Goźlicach, żonaty, ojciec trojga dzieci, ma troje wnucząt. Wykształcenie wyższe, magister inżynier mechanik, konstruktor technolog, ukończył Politechnikę Poznańską. Pracował m.in. w Pomet Poznań, KZWM Kielce, ZSB Zremb w Solcu Kujawskim, OBRMiUCh Metalchem Toruń, był także wiceprezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu. Patriota, działacz Akcji Katolickiej. W 1980/81 r. przew. NSZZ „Solidarność” w OBRMiUCh Metalchem Toruń. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz czwarty – nieprzerwanie od 1990 r. W samorządzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska RMT, pracował także w Komisjach Rewizyjnej oraz Gospodarki Przestrzennej RMT. W ramach pełnienia mandatu radnego będzie zabiegał m.in. o przywrócenie Polsce prawdy, norm moralnych i tradycji narodowych, zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez zaostrzenie kar i skuteczne ich wykonywanie, zdecydowane zwalczanie korupcji, zaopatrzenie mieszkańców w zdrową wodę, modernizację Stacji Uzdatniania Wody, wykonanie kanalizacji w całym Toruniu oraz przebudowę wiaduktu w ul. Kościuszki. Zainteresowania: historia Polski, przyroda, dorobek kultury duchowej i materialnej ludzkości.


RADZIMIR PRUS-GROBELSKI – radny komitetu wyborczego Czas na Gospodarza. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z osiedli Chełmińskie I i II, Staromiejskie i Wrzosy. W wyborach samorządowych uzyskał 374 głosy. Urodzony w 1964 r., jest rodowitym torunianinem. Wykształcenie - student Wydziału Prawa i Administracji UMK. Jest przedsiębiorcą prywatnym, prezesem Rady Nadzorczej DGG S.A. Stan rodzinny - żona Julita, dzieci - Marta 14 lat, Tymon 8 lat. W Radzie Miasta zasiądzie po raz pierwszy. W ramach pełnienia mandatu radnego chciałby szczególnie zająć się problemami bezpieczeństwa mieszkańców, tworzenia warunków dla rozwoju firm lokalnych i inwestorów zewnętrznych, skuteczną promocją miasta. Będzie zabiegał, aby w Toruniu w ciągu czterech lat rozpoczęto budowę mostu drogowego, wybudowano halę widowiskowo-sportową, parkingi wokół starówki, utworzono biuro informacyjne Torunia przy Unii Europejskiej. Hobby - deska surfingowa, dobra książka, konie.


ALEKSANDER ROJEWSKI - radny komitetu Porozumienie Toruńskie. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Jakubskiego, Mokrego i Rubinkowa. W wyborach samorządowych uzyskał 365 głosów. Ur. w 1938 r. w Konecku. Żonaty, ojciec dwojga dzieci. Wykształcenie wyższe, ukończył energoelektronikę na Politechnice Poznańskiej i automatykę na Politechnice Warszawskiej. Z Toruniem związany od 1960 r. Pracuje w ZSMech. i XIII LO oraz Ośrodku Inicjatyw Gospodarczych i Produkcyjnych “Poltech”. Był radnym Rady Miasta kadencji 1998-2002, przewodniczył Komisji Inicjatyw Gospodarczych Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obecnie będzie zabiegał o urealnienie i zainicjowanie obniżek cen za wodę, ścieki, ciepło i wywóz nieczystości, zwiększenie ilości patroli policji w trudnych rejonach miasta, zaprzestanie lokalizacji hipermarketów w granicach miasta, rozwój Funduszu Poręczeń Kredytowych, realizację inkubatora przedsiębiorczości, obniżenie podatków od gruntów i nieruchomości dla małych i średnich firm, wyznaczenie stref inwestycyjnych, powołanie pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych i funduszy europejskich. Hobby – jazda konna, ogród działkowy, kontakt z przyrodą.


MARIA SKRZYPEK - radna komitetu wyborczego Porozumienie Toruńskie. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Bydgoskiego I i II. W wyborach samorządowych uzyskała 742 głosy. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz czwarty. Urodzona w Skierniewicach, od 1957 r. związana z Toruniem. Lekarz kardiolog Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Jest zamężna, jest matką dorosłej córki. W ramach pełnienia mandatu radnego będzie się zajmowała problematyką zdrowotną, opieką społeczną, kulturą i turystyką oraz sprawami nazewnictwa ulic. Będzie zabiegała, aby w Toruniu w ciągu czterech lat rozwinęło się stacjonarne lecznictwo rehabilitacyjne, co w konsekwencji ma umożliwiać ludziom chorym powrót do normalnego życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Ponadto zadba o rozwój Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, szczególnie o systematyczne przekształcanie jej w orkiestrę symfoniczną.


KRZYSZTOF SOBCZAK - radny komitetu wyborczego Obywatele Torunia. W Radzie Miasta reprezentuje wyborców z osiedli Jakubskiego, Mokrego i Rubinkowa. W wyborach samorządowych uzyskał 626 głosów. Urodził się w 1958 r. w Toruniu. Jest żonaty, ma troje dzieci. Wykształcenie średnie techniczne, z zawodu nauczyciel religii, od 14 lat jest przedsiębiorcą - prowadzi firmę pogrzebową “Sotor”. W Radzie Miasta zasiada po raz trzeci. Jak w latach ubiegłych, w obecnej kadencji chce się zajmować poprawą bezpieczeństwa w mieście i gospodarką komunalną. Będzie popierał działania na rzecz budowy obwodnicy dla Torunia, remontu i przebudowy wiaduktu Kościuszki, uruchomienia powstającego przy ul. Legionów Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Hobby: strzelectwo w toruńskim Bractwie Kurkowym.


JANUSZ STRZEŚNIEWSKI - radny komitetu wyborczego Obywatele Torunia. W Radzie Miasta reprezentuje mieszkańców Skarpy, Grębocina-Bielaw oraz lewobrzeżnej części Torunia. W wyborach samorządowych otrzymał 677 głosów. Żonaty - żona Katarzyna, syn Kuba. Urodzony w 1961 r. w Chełmży. Przez całe życie związany z Toruniem. Tutaj się wychował, uczęszczał do podstawówki, liceum, a po studiach rozpoczął pracę zawodową. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, podyplomowe studia sterowania cyfrowego maszyn i robotów przemysłowych na Politechnice Warszawskiej, podyplomowe studia prawa podatkowego na UMK w Toruniu oraz Metropolitalne Studium Prawno-Samorządowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Zdał egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1994-2002 był wiceprezydentem Torunia. W Radzie Miasta, w której zasiądzie po raz drugi, zajmie się tematyką związaną z gospodarką komunalną - mieszkalnictwem, planowaniem przestrzennym, rozwojem gospodarczym, a także zwalczaniem bezrobocia i rozwojem sportu. Będzie zabiegał, aby w ciągu 4 lat zrealizowano zakres rzeczowy projektu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w ramach programu ISPA, dokończono modernizację dróg wylotowych z miasta, rozpoczęto budowę trasy średnicowej i poligonowej, zakończono przygotowania do budowy drugiego mostu drogowego oraz kontynuowano uzbrojenie lewobrzeżnej części Torunia. Interesuje się narciarstwem, tenisem, sportami motorowymi - startuje w zawodach rallycrossowych i folkrace, a od 2000 r. reprezentuje Toruń w Samochodowych Mistrzostwach Polski.


JÓZEF SURMAN - radny koalicji wyborczej SLD-UP. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Chełmińskiego I i II, Staromiejskiego oraz Wrzosów. W wyborach samorządowych uzyskał 477 głosów. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz trzeci. Urodzony w Łubiance, z Toruniem związany od 35 lat. Żonaty, ojciec 2 dzieci. Ukończył prawo i administrację na UMK. Obecnie jest prezesem Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów. W ramach pełnienia mandatu radnego będzie się zajmował gospodarką przestrzenną i komunalną. Będzie zabiegał, aby w Toruniu w ciągu czterech lat opracowano nowe plany zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje dla inwestorów miejscowych i zewnętrznych, co powinno dać dodatkowe wpływy do budżetu i nowe miejsca pracy. Ponadto będzie zabiegał o zwiększenie funduszy na prace konserwatorskie na toruńskiej starówce, chodzi głównie o poprawę elewacji kamienic, uciepłowienie Starego Miasta, zwiększenie puli kredytów dla prywatnych właścicieli na prace związane z ochroną zabytków. Będzie zabiegał o remonty nawierzchni ulic starówki, Chełmińskiego I i II (w tym priorytetowo ul. Legionów i Podgórnej) i Wrzosów. Zależy mu na budowie systemu kanalizacyjnego na Wrzosach, szkoły na Koniuchach i nowego mostu drogowego.


PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI - radny komitetu wyborczego Porozumienie Toruńskie. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Czerniewic, Rudaka, Stawek, Podgórza, Kaszczorka, Skarpy i Grębocina-Bielaw. W wyborach samorządowych uzyskał 411 głosów. Urodzony w 1970 r., jest rodowitym torunianinem. Kawaler. Ma wykształcenie wyższe, ukończył wydział rolniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu, jest współwłaścicielem firmy handlowej “Szyma” w branży instalacji grzewczych. W Radzie Miasta zasiada pierwszy raz. Chce się zajmować promocją Torunia, ochroną zabytków, rozwojem kultury, nauki, sportu i turystyki oraz poszukiwaniem inwestorów strategicznych dla miasta. Będzie popierał działania na rzecz dynamicznego rozwoju lewobrzeżnej części Torunia, do których zalicza: poprawę stanu nawierzchni ulic, przyspieszenie prac nad budową trasy poligonowej, utworzenie liceum w tej części miasta, a także budowę basenu i sali sportowej przy SP nr 14. Jest za wspieraniem - poprzez ulgi podatkowe - małych i średnich firm tworzących miejsca pracy dla absolwentów i bezrobotnych, budową hali widowiskowo-sportowej oraz za rozpoczęciem budowy nowego mostu drogowego. Hobby: muzyka poważna, dobra książka, aktywny sport, turystyka.


EDWARD WIŚNIEWSKI - radny komitetu wyborczego Czas na Gospodarza. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Czerniewic, Rudaka, Stawek, Podgórza, Kaszczorka, Skarpy i Grębocina-Bielaw. W wyborach samorządowych uzyskał 575 głosów. Urodzony w 1949 r., jest rodowitym torunianinem. Ma wykształcenie średnie techniczne, od 20 lat prowadzi w Toruniu własną firmę w branży motoryzacyjnej. Bezdzietny, żona Elżbieta jest wiceprezesem Pracowni Sztuk Plastycznych. W Radzie Miasta Edward Wiśniewski zasiada po raz pierwszy. Chce się zająć przede wszystkim problemami gospodarki komunalnej Torunia. Będzie zabiegał w ciągu czterech lat o dokończenie kanalizacji Bielaw i Grębocina, rozbudowę sieci wodociągowej i gazowej, obniżenie wód gruntowych w tej części miasta, remont i przebudowę ul. Olsztyńskiej, wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Olsztyńska, Przelot i Ceramiczna, utwardzenie i oświetlenie ulic osiedlowych oraz budowę chodników. Hobby: sport.


DANUTA ZAJĄC - radna komitetu wyborczego Obywatele Torunia. Reprezentuje w Radzie Miasta wyborców z Rudaka, Podgórza, Stawek, Czerniewic, Kaszczorka, Skarpy i Grębocina-Bielaw. W wyborach samorządowych uzyskała 566 głosów. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz trzeci. Jest rodowitą torunianką, absolwentką Technikum Chemicznego. Obecnie jest organistką w Parafii Garnizonowej i w Parafii na Rudaku. W ramach pełnienia mandatu radnego będzie się zajmowała sprawami komunalnymi i socjalnymi. Będzie zabiegała, aby w Toruniu w ciągu czterech lat wybudowano kanalizację ściekową i deszczową w ramach programu ISPA, zakończono budowę krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 14, przygotowano warunki budowy mostu i obwodnic Torunia, podjęto działania na rzecz obniżenia kosztów użytkowania mieszkań. Chce mieć stały kontakt z wyborcami.


® Urząd Miasta Torunia