Informacja dla osób niedosłyszących

Rodzina 500+

Rodzina 500+, logo

Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Świadczenie wychowawcze w ramach programu otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł.


Szczegółowe informacje:


Ważne strony internetowe i materiały: