Informacja dla osób niedosłyszących

Zaproszenie na dyżur konsultacyjny

Zaproszenie na dyżur konsultacyjny w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020.

W związku z trwającymi konsultacjami projektu „Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 r.” zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na dyżur konsultacyjny, który odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 b, 87-100 Toruń (II piętro, pok. 213).

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 r.” oraz formularz konsultacyjny zostały zamieszczone na stronie http://www.torun.pl/pl/czekamy-na-wnioski-do-strategii-rozwoju.