Informacja dla osób niedosłyszących

Karty Informacyjne Mieszkańca, według wydziałów

Symbol Procedura
WEiR 1.53a Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
WEiR 1.14a Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia
WEiR 1.14 Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą na terenie miasta Torunia
WEiR 1.13 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych
WEiR 1.81 Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
WEiR 1.61 Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
WEiR 1.60 Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
WEiR 1.62 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
WEiR 1.64 Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców
WEiR 1.63 Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów
WEiR 1.6 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
WEiR 1.7 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
WEiR 1.55 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
WEiR 1.54 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
WEiR 1.5 Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
WEiR 1.48 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku utraty
WEiR 1.48a Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku zniszczenia
WEiR 1.49 Wtórnik karty pojazdu - wydanie
WEiR 1.50 Wtórnik nalepki kontrolnej - wydanie
WEiR 1.51 Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
WEiR 1.38 Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
WEiR 1.35 Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
WEiR 1.16 Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
WEiR 1.57 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
WEiR 1.58 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym