Informacja dla osób niedosłyszących

Wodociąg na Żwirki i Wigury

W sobotę należy spodziewać się utrudnień z powodu przewężenia na skrzyżowaniu Szosa Chełmińska/ Żwirki i Wigury.

W sobotę, 10 czerwca od godziny 8.00  w związku z pracami kanalizacyjnymi realizowanymi w ramach przebudowy Szosy Chełmińskiej na skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury będzie występowało przewężenie. Apelujemy o ostrożność. Prace zakończą się około godziny 19.00.

Z kolei w poniedziałek 12 czerwca w związku z przebudową ulicy Szymańskiego (na terenie Elany) nastąpi zmiana organizacji ruchu w tym rejonie. Prosimy o ostrożność.