Informacja dla osób niedosłyszących

Umowy z NGO podpisane

16 marca 2017 r. podpisane zostały umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania w ramach konkursów ogłoszonych przez Gminę Miasta Toruń.

W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki spotkali się przedstawiciele części organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania dotowane przez Gminę Miasta Toruń w 2017 roku. 21 umów dotacyjnych z przedstawicielami 19 organizacji w imieniu toruńskiego samorządu podpisał prezydent Michał Zaleski. To tylko część wszystkich umów, które zostaną zawarte w bieżącym roku. - Spotykamy się w dość symbolicznym gronie, ale symbole są istotne po to, aby pokazać rozmiar dobrych relacji pomiędzy samorządem miasta Torunia a organizacjami pozarządowymi. W tym roku podpiszemy 354 umowy z 285 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 24, 3 mln złotych. Realizacja programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi trwa, rozwija się i będziemy starannie przygotowywali się w kolejnych latach do realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć - powitał przedstawicieli organizacji prezydent Torunia Michał Zaleski.

Kwota 24,3 mln złotych dla NGO w 2017 roku rozdysponowywana jest w ramach:

 • konkursów rocznych,
 • środków pozostałych na II półrocze,
 • konkursów wieloletnich (nowych i kontynuowanych),
 • konkursów ogranizowanycyh przez MOPR,
 • konkursów na zadania z zakresu zdrowia publicznego,
 • konkursu rocznego na zadania w zakresie wsparcia dla sportu.
Do dnia 16 marca 2017 r. ogłoszono 26 konkursów, w tym 16 konkursów rocznych, 4 konkursy wieloletnie i 6 konkursów organizowanych przez MOPR. W 2017 roku najwięcej, bo ponad 9 mln złotych przeznaczono na dotacje dla NGO na działania MOPR, niespełna 8 mln złotych na dotacje z ustawy o sporcie, prawie 4 mln złotych na dotacje w ramach konkursów rocznych, niespełna 4 mln to dotacje w konkursach wieloletnich. Pozostałe środki pozostałe do rozdysponowania to  m.in. pula na zadania z ustawy o zdrowiu publicznym i pozostałe zadania sportowe.
 
W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych:
 • Uczniowski Klub Sportowy Copernicus (projekt: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz udział we współzawodnictwie sportowym),
 • Akademicki Związek Sportowy (projekt: Plaża Gotyku 2017),
 • Stowarzyszenie "Run To Run" (projekt 35. Toruń Marathon),
 • Fundacja "Zamek Dybów i Gród Nieszawa" (projekt: Toruń i Wisła, wspólny rejs przez wieki - cykl dioram historycznych na Zamku Dybów),
 • Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Toruń (projekt: Gala 100-lecia harcerstwa na ziemiach toruńskich oraz wydanie Kalendarium Harcerstwa),
 • Fundacja "Przetwórnia Sztuki" (projekt: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" - 2 koncerty w Toruniu),
 • Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" (projekt: Zintegrowany system pomocy dla rodzin z problemem narkomanii),
 • Fundacja Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych (projekt: Terapia u Ducha),
 • Archipelag Inicjatyw (projekt: Kamienica Inicjatyw),
 • Archipelag Inicjatyw (projekt: portal dla seniorów MYwToruniu.pl),
 • Klub Karate Tradycyjnego Kumade (projekt: Senior w sporcie - wzór do naśladowania dla młodszych pokoleń),
 • Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Toruń (projekt: Spotkanie ze skautami z miast partnerskich Torunia),
 • Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza (projekt: Śladami mistrzów - wypoczynek w Zębem),
 • Fundacja Pomocy Samotnym Matkom (projekt: Intergacja rodziny - mamo, tato, pobaw się ze mną),
 • Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński (projekt: Święto ul. Ducha Św. - Duchowa Sobota),
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny (projekt: Inwestujemy w najlepsze toruńskie firmy -Konkurs na biznes),
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (projekt: Forum Biznesowe - Twoja firma w 2020),
 • Stowarzyszenie "Tilia" w Toruniu (projekt: Akademia Przyrodników II. Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Toruń),
 • Fundacja KOT - Koty Otoczone Troską w Toruniu (projekt: S.O.S. dla kotów miejskich Torunia),
 • Instytut Promocji Nauki i Edukacji (projekt: Promocja marki Toruń podczas międzynarodowego wydarzenia Dronetech World Meeting 2017 Toruń),
 • Stowarzyszenie Grupa Falco 2 (projekt: Toruń? Warto!).
Szczegółowe wyniki konkursów dla NGO na 2017 r. dostępne są w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl