Informacja dla osób niedosłyszących

Umowa na Wiślaną i Krowi Mostek

Toruńscy drogowcy podpisali umowę na przygotowanie projektu i przebudowę ulicy Wiślanej od Poznańskiej do Nieszawskiej. Remont obejmie także Krowi Mostek, który z uwagi na pogarszający się stan techniczny na początku stycznia tego roku został zamknięty dla ruchu kołowego.

W pierwszym etapie wykonawca ma za zadnie przygotować dokumentację projektową i specyfikację techniczną  wykonania i odbioru robót. Ten etap prac zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę.

– W drugim etapie rozpoczną się roboty. Obejmą one przebudowę ulicy Wiślanej od ul. Poznańskiej do ul. Nieszawskiej. Remont obejmie także Krowi Mostek. Pod obiektem zostanie wykonane odwodnienie, oświetlenie. Ściany i sufit tunelu zostaną naprawione i pomalowane. W ramach zadania zostanie poprawione połączenie z ul. Nieszawską, polegające na wykonaniu  korekty wysokościowej dojazdu do skrzyżowania - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD.

Wykonawcą prac jest firma Kunst, które zrealizuje zadanie za 1,4 mln zł. Prace potrwają do końca listopada b.r.