Informacja dla osób niedosłyszących

Umowa na Chełmińską

Dwujezdniowa dwupasmowa, z sygnalizacją świetlna na każdym przejściu dla pieszych i każdym skrzyżowaniu, ścieżkami rowerowymi i obustronnymi chodnikami – tak po przebudowie będzie wyglądał kolejny fragment Szosy Chełmińską od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej. 17 marca 2017 r. przedstawiciele miasta i wykonawcy podpisali umowę na realizację prac.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 553, tj. Szosy Chełmińskiej na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej. Szosa Chełmińska przebiega w ciągu tzw. Trasy Staromostowej - jednego z najważniejszych elementów szkieletowego układu drogowego miasta w relacji północ-południe. Będzie to  kontynuacja przebudowy tej drogi, która miała miejsce w latach 2009-2015.

- Zarówno przebieg trasy jak i lokalizacja jej najważniejszych połączeń sprawiają, że Trasa Staromostowa jest drogą o strategicznym znaczeniu dla miasta i regionu - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - Oprócz ważnej funkcji drogi wylotowej, niezwykle istotne są powiązania trasy z siecią dróg krajowych, dzięki którym droga wojewódzka wiąże regionalny układ transportowy i umożliwia włączenie do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T. Rozpoczynana właśnie inwestycja w znaczący sposób ułatwi podróżowanie zarówno torunianom, jak i innym korzystającym z tej trasy. Przy tym została zaprojektowana tak, by poprawić bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników.

Ze strony Torunia umowę podpisali  Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD i Grażyna Pluta-Jagła, główna księgowa, a ze strony wykonawcy - Sławomir Cebo - pełnomocnik Skanska S.A.

Na Szosie Chełmińskiej będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, sygnalizacja świetlna na każdym przejściu dla pieszych i na skrzyżowaniu z ul. Długa i ul. Żwirki i Wigury, nowa ścieżka rowerowa po stronie zachodniej oraz remont istniejącej infrastruktury po stronie wschodniej, obustronne chodniki. Zakres prac obejmuje również budowę i przebudowę skrzyżowań, oświetlenia, zatok autobusowych, ekranu akustycznego i uzbrojenia podziemnego w niezbędnym zakresie oraz modernizację przejazdu kolejowego i nasadzenia drzew i krzewów. Dodatkowo zostawiamy jeszcze pas na tramwaj, który w przyszłości będzie biegł na odcinku między trasą Średnicową Północną a ul. Długą. Prace ruszą na poczatku kwietnia.

- To ważny odcinek ze względu na ruch tranzytowy i lokalny. Z każdym etapie będzie lepiej – zapewnia dyrektor MZD Rafał Wiewiórski. - Myślę, że nie będzie dużych utrudnień na Szosie Chełmińskiej, gdyż wykonawca ma za zadanie utrzymać przejezdność ulicy poza okresem w którym będzie przebudowywał przejazd kolejowy.

- Cieszymy się, że będziemy realizować kolejny projekt drogowy dla mieszkańców Torunia i nie tylko. Liczymy na dobrą współpracę z miastem i z góry przepraszamy za utrudnienia. Postaramy się, by były jak najmniejsze – mówi

8 marca 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie. Według niej całkowita wartość projektu wynosi 26 965 000,00 zł brutto, a wydatki kwalifikowane - 26 965 000,00 zł brutto. Wnioskowana kwota dofinansowania to 16 179 000,00 zł (60%). Ponieważ jednak w przetargu udało się uzyskać niższą kwotę niż pierwotnie planowano i prace będą kosztowały ok. 15,8 mln zł, teraz, po podpisaniu umowy z wykonawcą, całkowity koszt inwestycji i wartość dofinansowania zostaną zmienione aneksem. Wartość dofinansowania wyniesie wówczas 85%.

Projekt posiada ostateczne decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia realizacji rzeczowej, tj. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Termin zakończenia prac: 31 maja 2018 r.

Prezentacja nt. przebudowy Szosy Chełmińskiej od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej