Informacja dla osób niedosłyszących

Pozostali członkowie kierownictwa miasta

Skarbnik miasta

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. Jest Skarbnikiem Torunia od 1 kwietnia 2011 r. Z finansami publicznymi ma do czynienia przez całe życie zawodowe. W 1989 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Jej specjalność to planowanie i finansowanie gospodarki narodowej. Skończyła także studia podyplomowe w zakresie finansów publicznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.

Sekretarz miasta

Jacek Mularz

Sekretarz Miasta Torunia