Informacja dla osób niedosłyszących

Toruń - jaki jest i jaki ma być?

Zapraszamy mieszkańców Torunia do udziału w ankiecie, której wyniki pomogą w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Torunia.

Gmina Miasta Toruń we współpracy z firmą ResPublic sp. z o.o. rozpoczęła prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020, z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 roku. Dokument przez wiele lat będzie służył mieszkańcom i wyznaczał kierunki rozwoju Torunia na kolejne lata. Dlatego niezbędny jest udział w pracach nad strategią przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne środowiska i grupy interesów. Swoje opinie i postulaty można przedstawić poprzez wypełnienie ankiety.   

- Bardzo ważne są dla nas opinie mieszkańców o Toruniu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu mieszkańcy mogą w naszym mieście zaspokajać swoje potrzeby życiowe oraz jaki jest ich poziom satysfakcji z życia w Toruniu, dlatego prosimy o wyczerpujące wypowiedzi - mówi Anna Dziczek, kierownik Referatu Programowania Strategicznego Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego.

>>> Tutaj wypełnisz ankietę  

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!