Informacja dla osób niedosłyszących

Św. Antoniego z mieszkańcami

Trwają konsultacje dotyczące przebudowy ul. św. Antoniego w Toruniu. Za nami pierwsze spotkanie projektanta, pracowników MZD i mieszkańców.

- Pokazaliśmy koncepcję i założenia do przebudowy ulicy. Mieszkańcy zgłosili kilka uwag - mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD. Uwagi zostały przeanalizowane i drogowcy zapraszają na kolejne spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 30 maja w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Szosa Chełmińska 224/226.  W godz. 16.00 - 18.00.

Równolegle MZD zachęca do wypełniania ankiety związanej z przebudową ulicy. Jest ona dostępna na stronie MZD www.mzd.torun.pl

Warto wiedzieć: 

Ulica św. Antoniego położona jest  w północnej części miasta, na osiedlu Wrzosy  w Toruniu. Pas drogowy posiada nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikami zlokalizowanymi po stronie południowej (na odc. od ul. Szosa Chełmińska do ul. Wrzosowej), północnej (na odc. od ul. Szosa Chełmińska do ul. Wilczej) oraz oświetlenie. Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej. Charakterystycznym elementem przestrzeni publicznej jest unikatowy szpaler drzew znajdujący się po obu stronach jezdni, który tworzy ścianę zieleni. Warto podkreślić, że drzewa stanowią bardzo wartościowy element krajobrazu ulicy, wpływający bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu poprzez jego naturalne uspokojenie. Dodatkowo neutralizują one zanieczyszczenie powietrza i zachęcają do spacerów.