Informacja dla osób niedosłyszących

Statystyczne Badania Ankietowe

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zachęca do udziału w ankietowych badaniach statystycznych, które regularnie odbywają się w regionie.

Ustawowy obowiązek prowadzenia badań ankietowych jest realizowany przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd zachęca do brania udziału w badaniach i przychylności wobec ankieterów, którzy pukają do drzwi naszych mieszkań.

Ankieterzy posiadają legitymację służbową Urzędu Statystycznego oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Badania społeczne, które prowadzą obejmują:

  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (realizowane w każdym miesiącu),
  • Budżety gospodarstw domowych (realizowane w każdym miesiącu),
  • Kondycję gosopodarstw domowych (realizowane w każdym miesiącu),
  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (przeprowadzane w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku),
  • Pracujących na własny rachunek (przeprowadzane w kwietniu, maj, czerwcu i lipcu),
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (przeprowadzane w kwietniu i maju),
  • Europejskie badanie warunków życia ludności (przeprowadzane w kwietniu i maju).
 
Informacje o bieżących badaniach ankietowych znaleźć można również na stronie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.