Informacja dla osób niedosłyszących

Spotkania prezydenta z mieszkańcami

Spotkania prezydenta z mieszkańcami

Spotkania prezydenta z mieszkańcami

Prezydent Torunia Michał Zaleski zaprasza wszystkich torunian zainteresowanych sprawami miasta na coroczne spotkania, edycja 2017. Z mieszkańcami 13 okręgów prezydent spotka się między 21 lutego a 30 marca 2017 r.

Prezydent spotyka się z mieszkańcami Torunia na zebraniach osiedlowych już piętnasty rok z rzędu. Jest to doskonała okazja do rozmowy o potrzebach i pomysłach torunian związanych z funkcjonowaniem miasta. Obok prezydenta, w spotkaniach uczestniczą także dyrektorzy i przedstawiciele wydziałów urzędu miasta oraz spółek komunalnych. Jednym z punktów jest przekazanie informacji o zatwierdzonych przez radnych ustaleniach finansowych, od których będzie zależał poziom bieżącego utrzymania miasta oraz inwestycji, w tym także realizowanych na poszczególnych osiedlach.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, spotkania będą się składać z trzech części:

  • dużury w sprawach indywidualnych i warsztaty tematyczne przy stolikach (od godz. 17.00)
  • prezentacje informacyjne (od godz.18.00)
  • dyskusja (po prezentacjach)

Także i w tym roku w ramach spotkań odbędą się warsztaty tematyczne przy stolikach, wprowadzone od 2016 r. Torunianie, w niewielkich grupach, mogą omawiać ważne dla nich sprawy osiedlowe i miejskie. Rozmowy przy stolikach są prowadzone przez prezydenta i jego zastępców, obecni są także szefowie działów urzędu miasta zajmujących się daną tematyką. Na każdym osiedlu mamy trzy - cztery tematy. Każdy z nich jest omawiany przez 15 minut, po upływie których uczestnicy warsztatu przemieszczają się do kolejnego stolika, w celu przeanalizowania następnej kwestii.

Na jakie tematy będziemy rozmawiać przy stolikach?
To w dużej mierze zależy od samych mieszkańców. Do 10 lutego 2017 r. zbieraliśmy propozycje tematów do omówienia przy stolikach. Zobacz JAKIE SĄ TAMATY do rozmów przy stolikach na Twoim osiedlu.

Jak przekazać propozycję tematu?
Propozycje można przekazywać wypełniając ankietę internetową (patrz link poniżej) lub ankietę w wersji papierowej, która jest dostępna w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia:

  • PIUM - Centrum, u. Wały gen. Sikorskiego 8
  • PIUM - Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126 b
  • PIUM - Podgórz, ul. Poznańska 52
  • PIUM - Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38
  • PIUM - Plaza, ul. Broniewskiego 90

Zgłoszenia tematów przyjmujemy do 10 lutego 2017 r.Warto wiedzieć o spotkaniach
Spotkania to okazja do zapoznania się z informacjami na temat budżetu miasta na 2017 r., zrealizowanych inwestycji, budżtu partycypacyjnego i tego, co będzie realizowane na danym osiedlu. W ramach prezentacji przedstawiane są informacje dotyczące budżetu miasta na rok bieżący. Będzie też mowa o ważnych dla całego Torunia inwestycjach drogowych oraz innych kluczowych inwestycjach, a także o tym, co będzie się w tej kwestii działo na poszczególnych osiedlach. W  dyskusji mieszkańcy mają okazję do zgłaszania swoich uwag, postulatów i pytań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem osiedla oraz całego miasta.

Spotkania jak zawsze mają charakter otwarty. Są okazją nie tylko do poznania najważniejszych zamierzeń samorządu miejskiego w tym roku, ale także do dyskusji i zgłaszania wniosków. Spotkania warsztatowe przy stolikach oraz dyżury pracowników biur, wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy w sprawach indywidualnych rozpoczynają się o godzinie 17.00. Na 18.00 przewidziano część prezentacyjną, a po niej dyskusję. Jak zawsze uczestnicy dostaną zestaw materiałów informacyjnych, w tym broszurkę budżetową, zawierającą także informator urzędowy, czy krótki przewodnik po toruńskim budżecie partycypacyjnym.

Podczas spotkań zawsze działa także kącik dla dzieci, gdzie najmłodsi maja zapewnioną profesjonalna opiekę. Zajmują się nimi funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne związane z bezpiecznym zachowaniem na ulicach, w szkole, w kontaktach z dorosłymi.Tak jak w latach ubiegłych, uczestnicy spotkań będą mogli wypełnić krótką, anonimową ankietę na temat organizacji i tematyki miejskich dyskusji. Wyniki ankiet podlegają corocznej analizie, z której wyciągane są wnioski pozwalające na dostosowywanie tej formy komunikacji z mieszkańcami do ich oczekiwań.

Spotkaniom tradycyjnie towarzyszy konkurs plastyczny dla dzieci toruńskich szkół. Tym razem odbywa się pod hasłem "Co Wisła w Toruniu widziała" (rok 2017 jest Rokiem rzeki Wisły). POdczas spotkań Prezydent Torunia wręcza nagrody autorom najlepszych prac.


PLAN SPOTKAŃ 2017

Lp.

Data

Osiedle

Miejsce

1

21 lutego (wtorek)

STAWKI

Zespół Szkół nr 14
ul. Hallera 79

2

22 lutego (środa)

PODGÓRZ

Zespół Szkół nr 15
ul. Paderewskiego 5/11

3

27 lutego (poniedziałek)

RUDAK

Dom Muz
ul. Okólna 169

4

2 marca (czwartek)

CZERNIEWICE

Zespół Szkół nr 34
ul. Włocławska 227/229

5

6 marca (poniedziałek)

KASZCZOREK

Gospodarstwo Państwa Ciuruś
ul. Wieżowa 1/5

6

7 marca (wtorek)

NA SKARPIE

III Liceum Ogólnokształcące
ul. Raszei 1

7

9 marca (czwartek)

RUBINKOWO

Zespół Szkół nr 16
ul. Dziewulskiego 2

8

13 marca (poniedziałek)

BIELAWY-GRĘBOCIN

Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Krynicka 8

9

15 marca (środa)

WRZOSY

Zespół Szkół Muzycznych
ul. Szosa Chełmińska 224/226

10

16 marca (czwartek)

STAROMIEJSKIE

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Przedzamcze 11/15

11

22 marca (środa)

JAKUBSKIE-MOKRE

Zespół Szkół nr 7
ul. Bażyńskich 30/36

12

28 marca (wtorek)

CHEŁMIŃSKIE

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Żwirki i Wigury 1

13

30 marca (czwartek)

BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE

Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Gagarina 36

  

Początek warsztatów - zawsze o godzinie 17.00, prezentacje i dyskusja od godz. 18.00.


Materiały do pobrania:


Organizatorzy:
Organizatorem spotkań jest Prezydent Miasta Torunia
Przygotowania koordynuje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, e-mail: wksii@um.torun.pl