Informacja dla osób niedosłyszących

Śniadanie z kulturą

Podczas kolejnej edycji Śniadania Biznesowego Prezydent Miasta gościł toruńskich mecenasów kultury.

Kolejne Śniadanie Biznesowe Prezydenta Miasta Torunia, którego organizatorem jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, odbyło się 19 maja 2017 r. Tym razem prezydent Michał Zaleski zaprosił do Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży toruńskich mecenasów kultury, czyli przedsiębiorców wspierających wydarzenia artystyczne w naszym mieście. Nieprzypadkowo zatem gości powitał swoim występem kwartet smyczkowy.

- Podczas dzisiejszego spotkania chcemy porozmawiać o potencjale naszego miasta, który nazywa się kultura. W naszej ocenie jest on jednym z najważniejszych potencjałów Torunia, który może zainteresować przedsiębiorców, działających już jako mecenasi, ale i także działających na granicy wspierania kultury, jej rozwoju, nie zawsze w wymieniony wcześniej sposób, a więc także np. uczestnicząc we współtworzeniu przedsięwzięć kulturalnych, ponieważ mają takie ambicje, możliwości i potrzebę – powiedział prezydent Michał Zaleski.

Prezydent podkreślił, iż w Toruniu rocznie odbywa się około 1500 imprez kulturalnych. Jest to dowód na to, że Toruń to miasto kultury o trzech głównych elementach, które napędzają dalszy jej rozwój. Są to: ludzie – twórcy oraz odbiorcy, a także baza – zarówno lokalowa, są w Toruniu bowiem teatry, muzea, sale koncertowe i wystawowe, jak i finansowa, gdyż samorządy wykazują dużą chęć wspierania imprez i działań kulturalnych.

W piątkowym śniadaniu uczestniczyło blisko 30 toruńskich przedsiębiorców zaangażowanych w realizację wydarzeń artystycznych w mieście. Wraz z przedstawicielami magistratu  oraz miejskich instytucji kultury zastanawiali się nad znaczeniem mecenatu w kształtowaniu życia artystycznego Torunia oraz rozpowszechnianiem tej działalności wśród przedstawicieli lokalnego i regionalnego biznesu.

– Toruń kulturą stoi – zaznaczył prezydent Michał Zaleski. Rzeczywiście, bogata historia miasta oraz jego niezwykła architektura, doceniona przez wpisanie w 1997 roku Zespołu Staromiejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, stanowią doskonałe tło do organizacji wydarzeń artystycznych. Toruń jest gospodarzem prestiżowych imprez i festiwali muzycznych, teatralnych, filmowych, czy plastycznych, które przyciągają gości z całego świata. Zaangażowanie przedsiębiorców w realizację tych wydarzeń niesie za sobą obopólne korzyści – organizatorzy zyskują środki niezbędne do realizacji imprezy, natomiast mecenasi kreują pozytywny wizerunek marki i poszerzają grono odbiorców swoich towarów i usług. Skojarzenie wydarzenia artystycznego z konkretną marką jest przy tym doskonałą promocją zarówno przedsiębiorstwa, jak i miasta.