Informacja dla osób niedosłyszących

Serdeczna z mieszkańcami

Miejski Zarząd Dróg w ramach programu „Zaprojektuj ulicę” zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących zadania ”Przebudowa ulicy Serdecznej w Toruniu”.

Spotkanie z udziałem projektanta odbędzie się dnia 19.06.2017 r. (poniedziałek) w godzinach 16.30-17.30  w punkcie zlokalizowanym przy ul. Serdecznej.                                  

W dniach od 13.06.2017 r. do 26.06.2017 r. MZD czeka także na opinie składane pisemnie na adres: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 lub e-mail na adres: mzd@mzd.torun.pl z dopiskiem w tytule „konsultacje ul. Serdeczna”.

Opis proponowanych rozwiązań:

Na ul. Serdecznej planuje się budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m biegnącym wzdłuż ul. Serdecznej po stronie północnej oraz wzdłuż ul. Kubusia Puchatka po stronie wschodniej. Przebudowie ulegną wszystkie zjazdy do posesji. Powierzchnia pomiędzy krawędzią chodnika a granicą pasa drogowego (ogrodzeniami posesji) zostanie uzupełniona kruszywem ozdobnym i obsadzona krzewami.

Plan ulicy