Informacja dla osób niedosłyszących

Sekretarz miasta

Sekretarz miasta

Jacek Mularz

Tel: 56 5118722

Fax: 56 6118803

ul. Wały gen. Sikorskiego 8