Informacja dla osób niedosłyszących

Przedsiębiorstwa Fair Play 2016

Cztery toruńskie firmy zostały wyróżnione tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play 2016”. To kolejny sukces naszych przedsiębiorców.

Wyróżnienia w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play 2016”, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym otrzymały cztery toruńskie przedsiębiorstwa. Srebrne laury przyznane zostały spółce EMTOR i Zakładowi Usług Podwodnych i Technicznych. Brązowe laury zaś otrzymały firmy Biuro Plus Janowscy oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRATEX”.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom programu miało miejsce 7 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Ideą programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Projekt pt. "Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach", złożony przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą, wygrał i był finansowany przez Unię Europejską. Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r. i była skierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Od drugiej edycji, zrealizowanej w 1999 r., program „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących.