Informacja dla osób niedosłyszących

Po sesji Rady Miasta Torunia

38. sesja Rady Miasta  Torunia dotyczyła siedmiu prezydenckich projektów uchwał.

Podczas 38. Sesji Rady Miasta Torunia rozpatrzono siedem prezydenckich projektów uchwał. Wszystkie zostały przyjęte przez radnych.

 1. W ramach porządkowania dróg gminnych radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu kategorii drogi publicznej gminnej nowym odcinkom ul. Sylwestra Kaliskiego. Wszystkie działki, na których wprowadza się nowe osie ul. Kaliskiego, są własnością Gminy Miasta Toruń. W sumie długość ulicy według nowego przebiegu będzie wynosić 0,541 km.
 2. Zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe za rok 2016 trzech placówek medycznych: Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki za 2016 rok. Radni przychylili się także do pokrycia straty netto za rok 2016 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika.
 3. Ustanowiono służebność gruntową na nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 maja 40 c. W praktyce w tym przypadku służebność gruntowa ma uregulować i zapewnić nieruchomości dostęp do drogi publicznej.
 4. Zatwierdzono zmiany w uchwale dotyczącej dotacji konserwatorskich na prace przy toruńskich zabytkach, a uchwalonej na 36. sesji, 23 marca 2017 r. Siedmiu beneficjentów:

  •    Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu,
  •    Katedralna Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ap. w Toruniu,
  •    Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne „Twierdza Toruń Fort IV” w Toruniu,
  •    Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
  •    Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński,
  •    Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Toruniu,
  •    Wojciech Nielipowicz,

  po otrzymaniu projektów umów o przyznaniu dotacji, złożyło wnioski o zmiany zakresów rzeczowych zadań, na które RMT udzieliła dotacji mniejszych niż wnioskowane. Przy braku możliwości powiększenia wkładu własnego na realizację całych zadań, umowy o dotacje oparte na procentowej relacji wielkości dotacji do deklarowanego wkładu własnego, uniemożliwiają im realizację całości zadań, a jedynie ich części, które zostały uwzględnione w projekcie zmiany uchwały. Dodatkowo rezygnację z dotacji w wysokości 141 000,00 zł złożyła Wspólnota Mieszkaniowa Bydgoska 82 w Toruniu. W związku z tym dla właścicieli i opiekunów obiektów zabytkowych ogłoszono drugi nabór wniosków, zakończony 2 maja.

 5.  Pozytywnie rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Torunia przeprowadzenia kontroli.