Informacja dla osób niedosłyszących

Pamięci męczeńskich Żydówek

W Chorabiu koło Różankowa został odsłonięty obelisk pamięci Żydówek, które zostały zamordowane pod koniec II Wojny Światowej w mieszczącej się tam filii niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof.

W Chorabiu w sierpniu 1944 roku Niemcy utworzyli jeden z wielu podobozów KL Stutthof, w których zmuszano do niewolniczej pracy przy budowie umocnień tysiące kobiet pochodzenia żydowskiego z ostatnich likwidowanych gett w Europie. Kobiety przetrzymywane były w tym miejscu do 20 stycznia 1945 roku. W nieludzkich warunkach, zmuszane do ciężkiej fizycznej pracy, głodzone i brutalnie bite Żydówki z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i krajów nadbałtyckich budowały umocnienia wojskowe wokół Torunia. Wiele z nich zmarło w wyniku wycieńczenia i chorób, inne zostały bestialsko zamordowane przed pośpieszną ewakuacją podobozu w obliczu ofensywy armii radzieckiej, jeszcze inne zginęły podczas marszu śmierci.

W uroczystości odsłonięcia obelisku 13 czerwca 2017 roku, na zaproszenie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, gminy Łysomice i nadleśnictwa Toruń, wziął udział prezydent Torunia, Michał Zaleski.

Fot. Mikołaj Kuras/Urząd Marszałkowski