Informacja dla osób niedosłyszących

Ogródki również zimą

Możliwość funkcjonowania ogródków w okresie zimy na Rynku Staromiejskim, ulicy Szerokiej, Żeglarskiej, Chełmińskiej, Różanej, Łaziennej i Panny Marii oraz rezygnacja ze sprzedaży pamiątek ze straganów wolnostojących na terenie Zespołu Staromiejskiego to główne propozycje zmian w uchwale dotyczącej zakazu handlu okrężnego, nad którymi pochylą się radni podczas najbliższej 37. sesji Rady Miasta Torunia.

- Na Rynku Staromiejskim, oraz ulicach Szerokiej, Żeglarskiej, Chełmińskiej, Różanej, Łaziennej i Panny Marii będą dwa terminy prowadzenia sezonowych ogródków od 1 kwietnia do 31 października oraz od 15 listopada do 28 lutego – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - Zmiana ta jest wynikiem postulatów  przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne zainteresowanych handlem w okresie zimowym, szczególnie w przedświątecznym i karnawałowym.

Zakaz handlu okrężnego będzie obejmował także handel pamiątkami oraz innymi artykułami promującymi Toruń, dotychczas prowadzonym w okresie od 1 kwietnia do 31 października ze straganów ustawionych na  terenie Zespołu Staromiejskiego. Ta forma ulicznej sprzedaży pamiątek adresowana  przede wszystkim do turystów, była odpowiednia w okresie kiedy baza sklepów z artykułami pamiątkarskimi na terenie Zespołu Staromiejskiego była niewielka. Na przestrzeni ostatnich lat liczba tych sklepów znacznie wzrosła i większość z nich  wyszła ze swoją ofertą  handlową na zewnątrz

- Rezygnujemy z możliwości sprzedaży pamiątek ze straganów wolnostojących – dodał prezydent Zaleski. - Sprzedaż pamiątek prowadzona jest w 16 sklepach stałych, przestrzeń ulic i placów jest bardzo intensywnie wykorzystywana m.in. przez ogródki sezonowe, stąd nasza decyzja.

Ograniczenie jest także odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży pamiątek przez cały rok.

Zwiększająca się z roku na rok liczba turystów wymaga wprowadzenia przepisów porządkowych na zabytkowym obszarze, który jest główną destynacją odwiedzających. Turyści oraz mieszkańcy starówki wskazywali na utrudnienia w ruchu pieszych spowodowane barierami architektonicznymi: rozbudowaną powierzchnią letnich ogródków gastronomicznych i punktów handlowych z pamiątkami  oraz dużym natężeniem ruchu samochodowego, zwłaszcza samochodów dostawczych. Zmiany mają charakter aktualizujący i porządkowy.