Informacja dla osób niedosłyszących

Odznaczony toruński duszpasterz

Ksiądz prałat Józef Nowakowski, wieloletni proboszcz parafii WNMP, został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności.

Odznaczenie honoruje aktywność społeczną i zaangażowanie ks. prałata Nowakowskiego we wspieranie peerelowskiej opozycji. To przy jego przychylności kościół przy ul. Panny Marii stał się w latach 80. ubiegłego wieku jednym z głównych punktów oporu przeciw władzy komunistycznej i miejscem pomocy dla prześladowanych opozycjonistów. Ks. Józef Nowakowski był jednym z tych, którzy jako pierwsi dowiedzieli się o porwaniu przez funkcjonariuszy SB księdza Jerzego Popiełuszki. W późniejszych latach, już po przełomie politycznym, pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza ludzi pracy okręgu toruńsko-włocławskiego.

Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności odbyła się  16 lutego 2017 r. w kościele Wniebowzięcia NMP i bł. ks. S.W. Frelichowskiego. Odznaczenie wręczył zasłużonemu duchownemu wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i przedstawiciele Zarządu Okręgu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność". Gratulacje odznaczonemu wraz z okolicznościowym upominkiem złożył prezydent Torunia Michał Zaleski. 

Ks. prałat Józef Nowakowski urodził się 16 lutego 1940 r. w Opaleniu. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1964 r. w Pelplinie. Z toruńską parafią WNMP związał się w 1972 r., najpierw jako wikariusz, następnie od 1976 r. jako proboszcz. Przez ponad 40 lat posługi kapłańskiej pełnił wiele zaszczytnych funkcji w diecezji toruńskiej, m.in.: kapelana honorowego Jego Świątobliwości, kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Toruńskiej, dziekana rejonu toruńskiego i dekanatu toruńskiego pierwszego, diecezjalnego asystenta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, diecezjalnego kapelana Hufca ZHP i duszpasterza ludzi pracy, dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu, a także kanonika gremialnego Kapituły Konkatedralnej Chełmżyńskiej.