Informacja dla osób niedosłyszących

Odkup akcji TARR

Odkup akcji TARR

Toruń planuje odkupić 50 akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za 710 tys. zł. Decyzję podejmą radni podczas najbliższej sesji, 27 kwietnia 2017 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., czyli TARR S.A. ma obecnie czterech akcjonariuszy. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, które posiada 56,8% udział w kapitale, natomiast Gmina Miasta Toruń posiada akcje stanowiące 38,3% kapitału zakładowego. Pozostali akcjonariusze Akcjonariusz (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa) posiadają 4,9% kapitału zakładowego.

Kodeks spółek cywilnych przewiduje możliwość zgłoszenia przez akcjonariuszy wniosku o przymusowy odkup akcji. Jeżeli ktoś chce wystąpić ze spółki akcyjnej może zgłosić taki wniosek. Wówczas nie ma innego wyjścia i te akcje trzeba odkupić. Są na to dwie metody, albo akcjonariusze, ci którzy pozostają w spółce, proporcjonalnie do posiadanych akcji, takie akcje odkupują, bądź też jeżeli akcjonariusze się nie zgadzają, wtedy spółka musi dokonać odkupu z własnych środków.

- Oczywiście w przypadku TARRu instytucja została powołana, aby wspierać przedsiębiorczość w naszym mieście, jej celem nie jest osiąganie zysku, tylko realizacja zadań własnych samorządu zarówno Torunia i województwa, w związku z czym pozostawienie tej spółki z kwotą 1 800 tys. zł obciążenia i nakazanie jej zakupy tych akcji postawiłoby tę spółkę w trudnej sytuacji finansowej, zagrażałoby płynności, ale również i realizacji tych celów, które spółka przed sobą jeszcze ma – powiedziała Skarbnik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. – W porozumieniu z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nasza propozycja jest taka, że, że jako akcjonariusze odkupimy te akcje. My odkupimy 50 akcji, samorząd województwa 74. Po odkupieniu będziemy właścicielami spółki, Toruń jako miasto będzie miał 40 procent akcji, natomiast samorząd województwa 60 procent.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A została założona w 1995 r. w celu podjęcia działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego kraju i województwa kujawsko-pomorskiego, w tym aktywizacji zawodowej w regionie. Działalność TARR S.A. obejmuje wpieranie i promocję przedsiębiorczości.