Informacja dla osób niedosłyszących

Nowa elektrociepłownia dla Torunia

Nowa, gazowa elektrociepłownia dla Torunia jest już gotowa. 21 kwietnia 2017 r. przy ul. Ceramicznej 6 odbyła się oficjalna inauguracja obiektu. Zmiana paliwa na gazowe przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego.

Elektrociepłownia będzie produkować ciepło dla Torunia i energię elektryczną dla regionu. Obiekt powstał w związku z obowiązywaniem od 2017 r. nowych, bardziej wymagających norm ochrony środowiska dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Inwestorem jest Grupa EDF. 

Nowa elektrociepłownia będzie produkować ciepło dla Torunia i energię elektryczną dla regionu. Obiekt powstał w związku z obowiązywaniem od 2017 r. nowych, bardziej wymagających norm ochrony środowiska dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Inwestorem jest Grupa EDF.

16 lipca 2015 r. miasto wydało pozwolenie na budowę i podpisało z EDF Polska SA i EDF Toruń SA umowę, której celem było ustalenie warunków oraz zasad współpracy w związku z realizacją inwestycji. EDF zobowiązało się do optymalizacji kosztów prowadzonej działalności w celu minimalizowania ich wpływu na cenę ciepła w Toruniu, a także do zrealizowania w latach 2015-2018 inwestycji drogowych i infrastrukturalnych zlokalizowanych na terenach objętych budową nowej elektrociepłowni, tj. do: budowy kolektora deszczowego w ul. Olsztyńskiej, budowy kolektora deszczowego i kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej, przebudowy ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego oraz przebudowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach przy ciepłociągu. Z kolei miasto Toruń obiecało wspierać przedsięwzięcie poprzez sprawne wydawania decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie inwestycyjnym.

16 listopada 2015 r. w siedzibie firmy przy ul. Ceramicznej podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod inwestycję. Nowa elektrociepłownia została oddana do eksploatacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Najważniejszym etapem budowy było dostarczenie w pierwszym kwartale 2016 roku głównych urządzeń i podzespołów. Równolegle budowano 10-kilometrowy gazociąg, przyłączony do sieci przesyłowej Gaz Systemu, biegnący przez Gminę Łysomice i Lubicz, którym przesyłany jest gaz do elektrociepłowni. Jego dostawcą do EDF Toruń jest polska spółka PGNiG, co gwarantuje bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła i energii elektrycznej dla jego odbiorców. W grudniu ub. roku rozpoczeto rozruch – tesowanie nowych urządzeń. Po otrzymaniu koncesji, co nastąpiło 27 marca br., ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w oparciu o technologię gazową. 

- Nowa elektrociepłownia będzie pełnić rolę jednego z najważniejszych elementów w systemie bezpieczeństwa energetycznego Torunia. Doceniać należy jej nowoczesność i spełnianie restrykcyjnych norm środowiskowych, a więc redukcję gazowych związków siarki o 99%, związków azotu o 83%, a pyłów o 93%. Toruń i jego mieszkańcy z pewnością na tym skorzystają. Liczymy na to, że dzisiejsze oficjalne otwarcie nowej instalacji przyniesie poza korzyściami środowiskowymi również stabilizujący wpływ na ceny ciepła w Toruniu dzięki wysokiej efektywności zakładu i produkcji energii elektrycznej - powiedział podczas inauguracji dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT Marcin Kowallek.

Elektrociepłownia gazowa jest wyposażona w wysokosprawną instalację kogeneracyjną o łącznej mocy cieplnej 357,6 MWt oraz mocy elektrycznej 106 MWe. Zamontowano w niej dwie turbiny gazowe (łączna moc 106 MWe), dwa kotły odzysknicowe (237,6 MWt), cztery kotły wodne jako źródła szczytowo-rezerwowe (łączna moc 120 MWt) oraz akumulator ciepła o pojemności 12 tys. m3. Nową elektrociepłownię wyróżnia zastosowana technologia - akumulator ciepła oraz turbina gazowa typu lotniczego, którą charakteryzuje bardzo krótki czas uruchomienia w porównaniu do tradycyjnych turbin w elektrociepłowniach węglowych. Dzięki temu możliwe będzie szybkie reagowanie na potrzeby odbiorców ciepła i energii elektrycznej, przy zapewnieniu wysokiej sprawności oraz efektywności toruńskiego systemu ciepłowniczego i energetycznego. Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 550 milionów złotych, z czego 50% zostało sfinansowanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

– Dzięki nowej elektrociepłowni jesteśmy już nie tylko producentem i dostawcą ciepła, ale też wytwórcą energii elektrycznej w kogeneracji. Jest to istotna zmiana, nie tylko dla nas, ale także dla mieszkańców Torunia. Nowa elektrociepłownia spełnia obecne i przyszłe rygorystyczne normy środowiskowe. Jest wyposażona w niskoemisyjne instalacje, obniżające o ok. 90%  poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów, co w znacznym stopniu poprawi jakość powietrza w Toruniu oraz korzystnie wpłynie na zdrowie mieszkańców i stan toruńskich zabytków powiedział Robert Kowalski, prezes zarządu EDF Toruń.