Informacja dla osób niedosłyszących

Godziny urzędowania

UWAGA!

W sobotę 15 grudnia 2018 r., wydziały i biura Urzędu Miasta Torunia będą czynne jak w każdy dzień roboczy
(7.30-15.30 lub do 17.00 - w zależności od wydziału).

Tego samego dnia Punkty Informacyjne UMT będą czynne w godzinach 9.00-17.00.

W poniedziałek wigilijny - 24 grudnia 2018 r., Urząd Miasta Torunia będzie nieczynny.

Godziny urzędowania

Praca w Urzędzie Miasta Torunia odbywa się w godzinach: 7.30-17.00.