Informacja dla osób niedosłyszących

Nagrody i stypendia dla zdolnych uczniów

Toruńscy uczniowie mogą ubiegać się o stypendia oraz nagrody Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski o nagrody można składać do 5 lipca, a o stypendia do 5 września.

Do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia można już składać wnioski o nagrody oraz stypendia przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia uczniom szczególnie zdolnym i wyróżniającym się w zakończonym roku szkolnym.

Nagrody i stypendia przyznawane są na podstawie uchwały nr 268/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Zarówno nagrody, jak i stypendia, przyznaje Prezydent Miasta Torunia w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.

Do pobrania: